Trail and error

En metod som kan användas för problemlösning, reparation, justering eller inlärning. Man testar olika alternativ och i förloppet eliminerar man undan de alternativ som inte fungerar tills dess att man hittar det alternativet som passar bäst. Man kan till exempel testa olika hypoteser till dess att man hittar den som bäst stämmer mot verkligheten. Det är samma princip som ligger bakom det naturliga urvalet inom evolutionsteorin.