Transkription

Transkription är en skriftlig överföring. Om man till exempel vill göra en transkription av en inspelad intervju så nedtecknar man det som sägs i intervjun.