Uppsök

Uppsök är en tjänst från Libris (de svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotekens söktjänst) där du finna examensarbeten och uppsatser i fulltext som skrivs på svenska universitet och högskolor. Alla svenska högskolor och universitet deltar dock inte i Uppsök.