Utbildning inom Biblioteks- och informationsvetenskap

En biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning förbereder dig för arbetsuppgifter inom hela informationssektorn, inte bara vid bibliotek, som många tror, utan också inom andra pedagogiska, vetenskapliga och administrativa verksamheter så som exempelvis informationsavdelningar på företag och liknande.

Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap är inriktat på urval, lagring, systematisering, sökning, förmedling och användning av böcker, webbsidor, ljudupptagningar och andra typer av media.

Utbildningens längd

En akademisk examen med biblioteks- och informationsvetenskap som huvudämne omfattar 180 poäng eller 300 poäng som är det samma som tre eller fem års studier. Av dessa år läser du två eller tre år inom huvudämnet.

Inriktningar & vidareutbildning

Utbildning inom Biblioteks- och informationsvetenskap ger förberedelse för arbetsuppgifter inom hela informationssektorn, inte bara vid bibliotek, utan också inom andra administrativa, pedagogiska och vetenskapliga verksamheter.Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap lägger stort fokus på användning, förmedling, lagring, systematisering, sökning och urval av böcker, ljudupptagningar, webbsidor och andra typer av media.

Du kan studera biblioteks- och informationsvetenskap på avancerad nivå, det är två år och 120 högskolepoäng. Detta kan du göra vid Uppsala universitet, Lunds universitet, Högskolan i Borås och Umeå universitet.
För att vara behörig till utbildning på avancerad nivå måste man sedan tidigare ha en kandidatexamen i valfritt ämne.

Att jobba som bibliotekarie

Bibliotekariens arbetsuppgifter ligger i att organisera och hantera information från olika källor och att tänka utifrån användarens perspektiv. En bibliotekarie behöver vara duktig på att granska och värdera källor. Bibliotekarien har ofta en pedagogisk roll på sin arbetsplats

Många gånger ingår också att utbilda och handleda människor i hur man söker information effektivt. Att arbeta som bibliotekarie kan också handla om att förmedla upplevelser och känslor av olika slag, speciellt inom kultur- och utbildningsområdet. Det finns, till skillnad från vad många tror, en varierad arbetsmarknad för bibliotekarier, från arbete vid olika slags bibliotek (kommunbibliotek, skolbibliotek, sjukhusbibliotek osv), till tjänster inom näringslivet och organisationer.

När det handlar om arbete inom näringslivet så har man kanske titeln Informationsspecialist (finner och värderar information om elektroniska eller tryckta källor) eller Researcher (letar information inom alla områden)

Löner

Ingångslön: rek 24 000kr (DIK)
Medianlön, 10års erfarenhet: ca 25 500kr

Arbetsmarknad

För nyutexaminerade: Låg efterfrågan
För erfarna: Låg efterfrågan