Utbildning inom sjukgymnastik

Sjukgymnastutbildningen ger en grundutbildning på universitet där teoretiska studier varvas med klinisk utbildning. Kunskaper från flera olika discipliner så som anatomi, medicin, psykologi, beteendevetenskap, fysiologi och rörelsevetenskap ingår i kunskapsområdet. Förutom sjukgymnastikens teori och metodik ingår träning i att undersöka och behandla funktionsnedsättningar av olika slag, förebyggande verksamhet, samt träning i att leda grupper i utbildningen. Studenten ska också lära känna sig själv och sin inlevelseförmåga, sitt etiska förhållningssätt och även sina goda relationer med patienter och deras anhöriga. Det är endast genom de åtta universitetsutbildningarna man kan utbilda sig till sjukgymnast. Sjukgymnastyrket är ett legitimationsyrke och titeln sjukgymnast är en i lag skyddad yrkestitel.

Utbildningens längd

Sjukgymnastutbildningen omfattar 180 poäng vilket är det samma som tre år. Efter dessa tre år fås kandidatexamen och sjukgymnastexamen, som i sin tur ger legitimation från Socialstyrelsen.

Inriktningar & vidareutbildning

Under den sista terminen på grundutbildningen ges möjlighet att få fördjupning inom olika områden med hjälp av valbara kurser. Efter genomgången grundutbildning och yrkeserfarenhet kan sjukgymnasten välja olika karriärvägar. För att få specialistkompetens i sjukgymnastik krävs totalt fem års vidareutbildning inklusive magister (ett extra år)/master (två extra år) samt klinisk handledning under tre år.
Det är Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund som utfärdar specialistkompetens i sjukgymnastik och detta gör man inom 16 olika områden.

Arbeta som sjukgymnast

I sjukgymnastens yrkesroll ingår främst undersökning och behandling med syfte att bota, förebygga eller lindra sjukdomar, främst sådana som manifesterar sig i rörelse- och stödjeorganen dvs muskler, leder, skelett och nerver. En sjukgymnast förbereds för att kunna förebygga, lindra och bota hälsoproblem såväl på samhällsnivå som på individnivå. Folkhälsa, ergonomi, stress, idrottsmedicin, manuell medicin och ortopedi är några viktiga kompetensområden. I sjukgymnastens yrkesroll ingår även att självständigt bedöma patienters förmågor som en del i utredning av sjukdom. Tex. är bedömning av motorik, styrka, ledrörlighet och smärta vanligt.

Löner för sjukgymnaster

  • Ingångslön: ca 21 000kr
  • Medianlön, 10års erfarenhet: ca 25 000kr

Arbetsmarknad

  • För nyutexaminerade: Balanserad efterfrågan
  • För erfarna: Balanserad efterfrågan