Användarvillkor

Välkommen som användare på studeravidare.se.

Alla våra tjänster är helt kostnadsfria för dig som användare, detta gäller även för våra mobila tjänster.
Tjänsterna erbjuds av Studeravidare Sverige AB, nedan kallat studeravidare.se.
Genom att registrera dig som användare på https://studeravidare.se/ anses du ha accepterat våra användarvillkor och även vår integritetspolicy

Nedan finner du reglerna som användare hos Studeravidare Sverige AB.

Du får endast registrera ett användarkonto.

Lämna aldrig ut ditt lösenord till någon. Använd aldrig samma lösenord på studeravidare.se som du använder på andra webbplatser.

Du måste se till att hålla dina användaruppgifter uppdaterade och säkerställa att informationen är korrekt.

Studeravidare.se har rätt att stänga av konton om vi har rimlig anledning att tro att 1, användaruppgifterna som du har lämnat är falska, felaktiga eller ofullständiga, eller 2, användaruppgifterna har stulits från någon annan.

Studeravidare.se ansvarar inte för eventuell tid som webbplatsen ligger nere för underhåll eller av andra anledningar.

Allt innehåll på studeravidare.se är upphovsrättsskyddat och du får endast använda material från studeravidare.se i samband med våra tjänster. Det är förbjudet att använda material från studeravidare.se för andra syften.

Studeravidare.se är berättigat att när som helst ändra villkoren för dig som användare. När ändringar utförts kommer meddelande om ny versionen att finnas tillgänglig under användarvillkor på webbplatsen.

Du anses ha accepterat de nya användarvillkoren för det fall du fortsätter att använda våra tjänster efter den tidpunkt då användarvillkoren ändrats.

Studeravidare.se ansvarar inte för ett eventuellt dataintrång och de påföljder ett sådan kan få för dig som användare.

Studeravidare.se är fri från ansvar när förlust, skada eller försening orsakats en omständighet som studeravidare.se inte skäligen kunde förväntats ha räknat med och vars följder studeravidare.se inte heller skäligen kunde undvikit eller övervunnit.