4 tips som hjälper dig att hitta deltidsjobb 1. Fundera på vad du vill göraInnan du börjar söka jobb är det viktigt att du tar reda på vad du vill

Anmälan och antagning till högskola och universitet i Sverige Hur ser antagningsprocessen ut? Var söker jag till högskolan? Webbanmälan Första gången du söker på antagning.se skapar du ett användarkonto. Därefter

Är extrajobb och deltidsjobb samma sak? Ja på sätt och vis kan man säga att extrajobb och deltidsjobb innebär samma sak, bara att det är lite olika sätt att uttrycka

Begrepp för examensarbete och uppsats A-uppsats Tidigare har det varit vanligt att skriva uppsatser på varje avklarad nivå (A-D) medan det numera ofta sker innan examen. A-uppsats är ett studentarbete

Behörighet till högskolan Vad krävs för att söka till högskolan och vilka områdesbehörigheter finns? Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet är de krav som du måste uppfylla för att läsa vid högskola

Deltidsjobb – hur många timmar? Hur många timmar ett deltidsjobb är på beror på hur många procent man jobbar på, då ett deltidsjobb ofta innebär att man jobbar 25, 50

Examensarbete Examensarbetets syfte är att visa att studenten kan… …tillämpa sina akademiska kunskaper och färdigheter.…författa en längre sammanhållen vetenskaplig text.…verbalt presentera ett större arbete.…kritiskt granska och diskutera ett framlagt vetenskapligt

Examensarbete Viktiga egenskaper i den akademiska världen är nyfikenhet, självständigt tänkande och ett undersökande och kritiskt reflekterande förhållningssätt. Detta är egenskaper som de studerande har möjlighet att kultivera i det

Planera ditt examensarbete i god tid. Som student förväntas du föra kontakten med din uppdragsgivare (institutionen, företag, myndighet eller organisation) och tillsammans med denna hitta ett lämpligt ämne för examensarbetet.

Forskningsarbete olika typer och former Vad som är en lämplig form för ditt forskningsarbete beror mycket på ämnet och den uppgift du valt att arbeta med. När man forskar så