Exempel på hur urvalsprocessen går till

I vårat exempel finns 100 platser till en utbildning där urvalsgrunden är 66% betyg och 34% högskoleprov.

Ordning hur platserna tillsätts. (Man tilldelar alla plats i nivå 1 innan man går till nivå 2 osv.)
Nivå 1 – Platsgaranti.
Nivå 2 – Betyg, högskoleprov och alternativt urval.
Nivå 3 – Övriga behöriga sökande.
Nivå 4 – Sent Anmälda.

I detta exempel så har de sökande följande spridning i urvalsgrupperna.

Nivå 1

Fördela platser till personer med platsgaranti.

Vi räknar ut hur många platser vi har kvar efter att vi tilldelat de två med platsgaranti sina platser.
100 – 2 = 98
Vi har 98 platser kvar att fördela.

Efter vi är klara med nivå 1 så har vi följande kvar att behandla.

Nivå 2

Räkna ut hur många platser som går till varje urvalsgrupp inom de tre urvalsgrunderna (betyg, högskoleprov och alternativt urval).

I vårat exempel så skall 66% av platserna gå till urvalsgrund betyg och 34% av platserna skall gå till urvalsgrund högskoleprov. I urvalsgrunden betyg har vi urvalsgrupperna BI, BII och BF. I urvalsgrunden högskoleprov har vi urvalsgruppen HP.

Antal platser: 98
Betygsdelens andel: 0.66
Högskoleprovets andel: 0.34
Vi räknar ut antalet platser som skall tillsättas utifrån betygsmeriter.
98 · 0.66 = 64.68
65 platser skall tillsättas utifrån betygsmeriter.

Vi räknar ut antalet platser som som skall tillsättas utifrån högskoleresultat.
98 · 0.34 = 33.32
33 platser skall tillsättas utifrån högskoleprovsresultat.

Betygsurval: 65 platser
Högskoleprovsurval: 33 platser

Betygsurval

Vi ska nu dela upp de 65 platser som fördelats till urvalsgrunden betyg mellan de tre betygsurvalen (BI, BII och BF).

Steg 1 Räkna ut hur många platser som skall fördelas mellan BI och BII (BI och BII räknas här som en grupp) mot antalet platser som skall fördelas till BF. Platserna fördelas proportionerligt i förhållande till antal personer som ingår i BI och/eller BII mot antalet personer som ingår i BF.

Vi börjar med att räkna ut hur många personer som ingår i BI och/eller BII.
BI = 200
BII = 50
Om 20 personer i vårat exempel ingår i både BI och BII så skall de bara räknas med en gång här, vilket ger följande uträkning.
200 + 50 – 20 = 230

BI och/eller BII = 230
BF = 5
Total mängd = 235
Platser att fördela = 65

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas mellan BI och BII.
65 · 230 / 235 = 63.62
Vi avrundar och får 64 platser som skall fördelas mellan BI och BII

Vi räknar ut hur många platser som går till BF.
65 · 5 / 235 = 1.38
Vi avrundar och får 1 plats att fördela till BF. (Det kan avrundas till 0 platser till BF om BF ansökningarna är tillräckligt få)

BI + BII: 64 platser
BF: 1 plats
Steg 2 Räkna ut hur många platser BI och BII skulle få om de fördelades proportionerligt.

BI = 200
BII = 50
Total mängd = 250
Platser att fördela = 64

Vi räknar ut hur många platser som är proportionerligt för BI.
64 · 200 / 250 = 51.2
Vi avrundar och får 51 platser som är proportionerligt för BI.

Vi räknar ut hur många platser som är proportionerligt för BII.
64 · 50 / 250 = 12.8
Vi avrundar och får 13 platser som är proportionerligt för BII.

Proportionerlig mängd för BI: 51
Proportionerlig mängd för BII: 13
Steg 3 Räkna ut hur många platser som skall fördelas till BI och BII.

Minska antalet platser från BII’s proportionerliga mängd med en tredjedel för att räkna ut antal platser att fördela till BII. Det minskade antalet platser från BII’s proportionerliga mängd läggs till BI’s proportionerliga mängd för att räkna ut antal platser att fördela till BI.

Proportionerligt mängd för BI = 51
Proportionerligt mängd för BII = 13

Vi räknar ut hur många platser som vi skall flytta från BII till BI.
13 / 3 = 4.33
Vi avrundar och får att 4 platser skall flyttas från BII till BI.

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas till BI.
51 + 4 = 55
Vi får att 55 platser skall fördelas till BI.

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas till BII.
13 – 4 = 9
Vi får att 9 platser skall fördelas till BII.

BI: 55 platser
BII: 9 platser
BF: 1 plats

Antagningsordning

När vi är klara med fördelningen så är det dags att tillsätta platserna.

Alla 100 platsernas fördelning. (Det återstår att tillsätta 98 platser.)

Den första platsen går till den urvalsgrund som har störst andel otillsatta fördelade platser. Båda urvalsgrunderna betyg och högskoleprov har ännu 100% otillsatta fördelade platser och då börjar man med den urvalsgrund som har flest otillsatta platser kvar. I detta fall har betygsdelen flest otillsatta platser (65 mot 33).

Nu väljer man vilken av betygsgrupperna som man skall ge den första platsen till. Samma tillvägagångssätt gäller här. Eftersom alla betygsgrupperna ännu är 100% otillsatta så väljer man BI eftersom den har flest otillsatta platser kvar. Vi ger alltså den första platsen till personen med högst meritvärde i direktgruppen.

Låt oss säga att denna person även är med i högskoleprovsgruppen, då tar vi bort personen både från direktgruppen och högskoleprovsgruppen.

97 platser återstår att tillsätta.

Nu är det högskoleprovsdelen som har störst andel otillsatta fördelade platser (33/33 mot 64/65). Denna plats går alltså till den person med högst högskoleresultat.

Låt oss säga att denna person även är med i BI och BII, vilket innebär att vi tar bort personen från HP, BI och BII.

96 platser återstår att tillsätta.

Nu är det betygsdelen som har störst andel otillsatta fördelade platser (64/65 mot 32/33).

Av de både betygsgrupperna BII och BF som har 100% otillsatta platser så är det BII som har flest otillsatta platser kvar. Denna plats går alltså till den med högst meritvärde i urvalsgruppen BII.

Låt oss säga att denna person inte är med i någon annan urvalsgrupp och därmed så tar vi bara bort personen från urvalsgrupp BII.

95 platser återstår att tillsätta.

Urvalsprocessen fortsätter på samma sätt till dess att alla de fördelade platserna är tillsatta.

När alla platserna har fördelats så har de som antagits försvunnit från alla urvalsgrupper de förekom i. Förutom att de försvinner ur den urvalsgruppen de blev antagen ur så försvinner de även från alla andra urvalsgrupper de förekom i. Låt oss säga att urvalsgrupperna minskas med följande genom att personer fått en antagning från annan urvalsgrupp; 30 i högskoleprovsgruppen, 20 i direktgruppen, 10 i kompletteringsgruppen och 1 i folkhögskolegruppen.

Alla platserna är tillsatta och resterande sökande konkurrerar om reservplatser.

Reservplatser

Alla kvarvarande sökande får ett reservplatsnummer i sin urvalsgrupp.

Om man har fått reservplats 1 i sin urvalsgrupp så innebär det endast att man är först på tur att ta en reservplats från sin urvalsgrupp. I vårat exempel så har den i urvalsgrupp ÖS som får beskedet att den är reserv 1 i urval 1 upp till 171 personer framför sig eftersom alla i nivå 2 tilldelas platser innan nivå 3 behandlas.

Om sökande har tackat nej till sin plats så görs urval 2 där man tillsätter platser i respektive aktuell urvalsgrupp efter reservplatsnummer. Det kan även tillkomma urvalsgrupp (EA) Efteranmäld, för ansökningar som hanteras efter urval 2.

Exempel på hur urvalsprocessen går till

I vårat exempel finns 100 platser till en utbildning där urvalsgrunden är 66% betyg och 34% högskoleprov.

Ordning hur platserna tillsätts. (Man tilldelar alla plats i nivå 1 innan man går till nivå 2 osv.)
Nivå 1 – Platsgaranti.
Nivå 2 – Betyg, högskoleprov och alternativt urval.
Nivå 3 – Övriga behöriga sökande.
Nivå 4 – Sent Anmälda.

I detta exempel så har de sökande följande spridning i urvalsgrupperna.

Nivå 1

Fördela platser till personer med platsgaranti.

Vi räknar ut hur många platser vi har kvar efter att vi tilldelat de två med platsgaranti sina platser.
100 – 2 = 98
Vi har 98 platser kvar att fördela.

Efter vi är klara med nivå 1 så har vi följande kvar att behandla.

Nivå 2

Räkna ut hur många platser som går till varje urvalsgrupp inom de tre urvalsgrunderna (betyg, högskoleprov och alternativt urval).

I vårat exempel så skall 66% av platserna gå till urvalsgrund betyg och 34% av platserna skall gå till urvalsgrund högskoleprov. I urvalsgrunden betyg har vi urvalsgrupperna BI, BII och BF. I urvalsgrunden högskoleprov har vi urvalsgruppen HP.

Antal platser: 98
Betygsdelens andel: 0.66
Högskoleprovets andel: 0.34
Vi räknar ut antalet platser som skall tillsättas utifrån betygsmeriter.
98 · 0.66 = 64.68
65 platser skall tillsättas utifrån betygsmeriter.

Vi räknar ut antalet platser som som skall tillsättas utifrån högskoleresultat.
98 · 0.34 = 33.32
33 platser skall tillsättas utifrån högskoleprovsresultat.

Betygsurval: 65 platser
Högskoleprovsurval: 33 platser

Betygsurval

Vi ska nu dela upp de 65 platser som fördelats till urvalsgrunden betyg mellan de tre betygsurvalen (BI, BII och BF).

Steg 1 Räkna ut hur många platser som skall fördelas mellan BI och BII (BI och BII räknas här som en grupp) mot antalet platser som skall fördelas till BF. Platserna fördelas proportionerligt i förhållande till antal personer som ingår i BI och/eller BII mot antalet personer som ingår i BF.

Vi börjar med att räkna ut hur många personer som ingår i BI och/eller BII.
BI = 200
BII = 50
Om 20 personer i vårat exempel ingår i både BI och BII så skall de bara räknas med en gång här, vilket ger följande uträkning.
200 + 50 – 20 = 230

BI och/eller BII = 230
BF = 5
Total mängd = 235
Platser att fördela = 65

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas mellan BI och BII.
65 · 230 / 235 = 63.62
Vi avrundar och får 64 platser som skall fördelas mellan BI och BII

Vi räknar ut hur många platser som går till BF.
65 · 5 / 235 = 1.38
Vi avrundar och får 1 plats att fördela till BF. (Det kan avrundas till 0 platser till BF om BF ansökningarna är tillräckligt få)

BI + BII: 64 platser
BF: 1 plats
Steg 2 Räkna ut hur många platser BI och BII skulle få om de fördelades proportionerligt.

BI = 200
BII = 50
Total mängd = 250
Platser att fördela = 64

Vi räknar ut hur många platser som är proportionerligt för BI.
64 · 200 / 250 = 51.2
Vi avrundar och får 51 platser som är proportionerligt för BI.

Vi räknar ut hur många platser som är proportionerligt för BII.
64 · 50 / 250 = 12.8
Vi avrundar och får 13 platser som är proportionerligt för BII.

Proportionerlig mängd för BI: 51
Proportionerlig mängd för BII: 13
Steg 3 Räkna ut hur många platser som skall fördelas till BI och BII.

Minska antalet platser från BII’s proportionerliga mängd med en tredjedel för att räkna ut antal platser att fördela till BII. Det minskade antalet platser från BII’s proportionerliga mängd läggs till BI’s proportionerliga mängd för att räkna ut antal platser att fördela till BI.

Proportionerligt mängd för BI = 51
Proportionerligt mängd för BII = 13

Vi räknar ut hur många platser som vi skall flytta från BII till BI.
13 / 3 = 4.33
Vi avrundar och får att 4 platser skall flyttas från BII till BI.

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas till BI.
51 + 4 = 55
Vi får att 55 platser skall fördelas till BI.

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas till BII.
13 – 4 = 9
Vi får att 9 platser skall fördelas till BII.

BI: 55 platser
BII: 9 platser
BF: 1 plats

Antagningsordning

När vi är klara med fördelningen så är det dags att tillsätta platserna.

Alla 100 platsernas fördelning. (Det återstår att tillsätta 98 platser.)

Den första platsen går till den urvalsgrund som har störst andel otillsatta fördelade platser. Båda urvalsgrunderna betyg och högskoleprov har ännu 100% otillsatta fördelade platser och då börjar man med den urvalsgrund som har flest otillsatta platser kvar. I detta fall har betygsdelen flest otillsatta platser (65 mot 33).

Nu väljer man vilken av betygsgrupperna som man skall ge den första platsen till. Samma tillvägagångssätt gäller här. Eftersom alla betygsgrupperna ännu är 100% otillsatta så väljer man BI eftersom den har flest otillsatta platser kvar. Vi ger alltså den första platsen till personen med högst meritvärde i direktgruppen.

Låt oss säga att denna person även är med i högskoleprovsgruppen, då tar vi bort personen både från direktgruppen och högskoleprovsgruppen.

97 platser återstår att tillsätta.

Nu är det högskoleprovsdelen som har störst andel otillsatta fördelade platser (33/33 mot 64/65). Denna plats går alltså till den person med högst högskoleresultat.

Låt oss säga att denna person även är med i BI och BII, vilket innebär att vi tar bort personen från HP, BI och BII.

96 platser återstår att tillsätta.

Nu är det betygsdelen som har störst andel otillsatta fördelade platser (64/65 mot 32/33).

Av de både betygsgrupperna BII och BF som har 100% otillsatta platser så är det BII som har flest otillsatta platser kvar. Denna plats går alltså till den med högst meritvärde i urvalsgruppen BII.

Låt oss säga att denna person inte är med i någon annan urvalsgrupp och därmed så tar vi bara bort personen från urvalsgrupp BII.

95 platser återstår att tillsätta.

Urvalsprocessen fortsätter på samma sätt till dess att alla de fördelade platserna är tillsatta.

När alla platserna har fördelats så har de som antagits försvunnit från alla urvalsgrupper de förekom i. Förutom att de försvinner ur den urvalsgruppen de blev antagen ur så försvinner de även från alla andra urvalsgrupper de förekom i. Låt oss säga att urvalsgrupperna minskas med följande genom att personer fått en antagning från annan urvalsgrupp; 30 i högskoleprovsgruppen, 20 i direktgruppen, 10 i kompletteringsgruppen och 1 i folkhögskolegruppen.

Alla platserna är tillsatta och resterande sökande konkurrerar om reservplatser.

Reservplatser

Alla kvarvarande sökande får ett reservplatsnummer i sin urvalsgrupp.

Om man har fått reservplats 1 i sin urvalsgrupp så innebär det endast att man är först på tur att ta en reservplats från sin urvalsgrupp. I vårat exempel så har den i urvalsgrupp ÖS som får beskedet att den är reserv 1 i urval 1 upp till 171 personer framför sig eftersom alla i nivå 2 tilldelas platser innan nivå 3 behandlas.

Om sökande har tackat nej till sin plats så görs urval 2 där man tillsätter platser i respektive aktuell urvalsgrupp efter reservplatsnummer. Det kan även tillkomma urvalsgrupp (EA) Efteranmäld, för ansökningar som hanteras efter urval 2.

Exempel på hur urvalsprocessen går till

I vårat exempel finns 100 platser till en utbildning där urvalsgrunden är 66% betyg och 34% högskoleprov.

Ordning hur platserna tillsätts. (Man tilldelar alla plats i nivå 1 innan man går till nivå 2 osv.)
Nivå 1 – Platsgaranti.
Nivå 2 – Betyg, högskoleprov och alternativt urval.
Nivå 3 – Övriga behöriga sökande.
Nivå 4 – Sent Anmälda.

I detta exempel så har de sökande följande spridning i urvalsgrupperna.

Nivå 1

Fördela platser till personer med platsgaranti.

Vi räknar ut hur många platser vi har kvar efter att vi tilldelat de två med platsgaranti sina platser.
100 – 2 = 98
Vi har 98 platser kvar att fördela.

Efter vi är klara med nivå 1 så har vi följande kvar att behandla.

Nivå 2

Räkna ut hur många platser som går till varje urvalsgrupp inom de tre urvalsgrunderna (betyg, högskoleprov och alternativt urval).

I vårat exempel så skall 66% av platserna gå till urvalsgrund betyg och 34% av platserna skall gå till urvalsgrund högskoleprov. I urvalsgrunden betyg har vi urvalsgrupperna BI, BII och BF. I urvalsgrunden högskoleprov har vi urvalsgruppen HP.

Antal platser: 98
Betygsdelens andel: 0.66
Högskoleprovets andel: 0.34
Vi räknar ut antalet platser som skall tillsättas utifrån betygsmeriter.
98 · 0.66 = 64.68
65 platser skall tillsättas utifrån betygsmeriter.

Vi räknar ut antalet platser som som skall tillsättas utifrån högskoleresultat.
98 · 0.34 = 33.32
33 platser skall tillsättas utifrån högskoleprovsresultat.

Betygsurval: 65 platser
Högskoleprovsurval: 33 platser

Betygsurval

Vi ska nu dela upp de 65 platser som fördelats till urvalsgrunden betyg mellan de tre betygsurvalen (BI, BII och BF).

Steg 1 Räkna ut hur många platser som skall fördelas mellan BI och BII (BI och BII räknas här som en grupp) mot antalet platser som skall fördelas till BF. Platserna fördelas proportionerligt i förhållande till antal personer som ingår i BI och/eller BII mot antalet personer som ingår i BF.

Vi börjar med att räkna ut hur många personer som ingår i BI och/eller BII.
BI = 200
BII = 50
Om 20 personer i vårat exempel ingår i både BI och BII så skall de bara räknas med en gång här, vilket ger följande uträkning.
200 + 50 – 20 = 230

BI och/eller BII = 230
BF = 5
Total mängd = 235
Platser att fördela = 65

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas mellan BI och BII.
65 · 230 / 235 = 63.62
Vi avrundar och får 64 platser som skall fördelas mellan BI och BII

Vi räknar ut hur många platser som går till BF.
65 · 5 / 235 = 1.38
Vi avrundar och får 1 plats att fördela till BF. (Det kan avrundas till 0 platser till BF om BF ansökningarna är tillräckligt få)

BI + BII: 64 platser
BF: 1 plats
Steg 2 Räkna ut hur många platser BI och BII skulle få om de fördelades proportionerligt.

BI = 200
BII = 50
Total mängd = 250
Platser att fördela = 64

Vi räknar ut hur många platser som är proportionerligt för BI.
64 · 200 / 250 = 51.2
Vi avrundar och får 51 platser som är proportionerligt för BI.

Vi räknar ut hur många platser som är proportionerligt för BII.
64 · 50 / 250 = 12.8
Vi avrundar och får 13 platser som är proportionerligt för BII.

Proportionerlig mängd för BI: 51
Proportionerlig mängd för BII: 13
Steg 3 Räkna ut hur många platser som skall fördelas till BI och BII.

Minska antalet platser från BII’s proportionerliga mängd med en tredjedel för att räkna ut antal platser att fördela till BII. Det minskade antalet platser från BII’s proportionerliga mängd läggs till BI’s proportionerliga mängd för att räkna ut antal platser att fördela till BI.

Proportionerligt mängd för BI = 51
Proportionerligt mängd för BII = 13

Vi räknar ut hur många platser som vi skall flytta från BII till BI.
13 / 3 = 4.33
Vi avrundar och får att 4 platser skall flyttas från BII till BI.

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas till BI.
51 + 4 = 55
Vi får att 55 platser skall fördelas till BI.

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas till BII.
13 – 4 = 9
Vi får att 9 platser skall fördelas till BII.

BI: 55 platser
BII: 9 platser
BF: 1 plats

Antagningsordning

När vi är klara med fördelningen så är det dags att tillsätta platserna.

Alla 100 platsernas fördelning. (Det återstår att tillsätta 98 platser.)

Den första platsen går till den urvalsgrund som har störst andel otillsatta fördelade platser. Båda urvalsgrunderna betyg och högskoleprov har ännu 100% otillsatta fördelade platser och då börjar man med den urvalsgrund som har flest otillsatta platser kvar. I detta fall har betygsdelen flest otillsatta platser (65 mot 33).

Nu väljer man vilken av betygsgrupperna som man skall ge den första platsen till. Samma tillvägagångssätt gäller här. Eftersom alla betygsgrupperna ännu är 100% otillsatta så väljer man BI eftersom den har flest otillsatta platser kvar. Vi ger alltså den första platsen till personen med högst meritvärde i direktgruppen.

Låt oss säga att denna person även är med i högskoleprovsgruppen, då tar vi bort personen både från direktgruppen och högskoleprovsgruppen.

97 platser återstår att tillsätta.

Nu är det högskoleprovsdelen som har störst andel otillsatta fördelade platser (33/33 mot 64/65). Denna plats går alltså till den person med högst högskoleresultat.

Låt oss säga att denna person även är med i BI och BII, vilket innebär att vi tar bort personen från HP, BI och BII.

96 platser återstår att tillsätta.

Nu är det betygsdelen som har störst andel otillsatta fördelade platser (64/65 mot 32/33).

Av de både betygsgrupperna BII och BF som har 100% otillsatta platser så är det BII som har flest otillsatta platser kvar. Denna plats går alltså till den med högst meritvärde i urvalsgruppen BII.

Låt oss säga att denna person inte är med i någon annan urvalsgrupp och därmed så tar vi bara bort personen från urvalsgrupp BII.

95 platser återstår att tillsätta.

Urvalsprocessen fortsätter på samma sätt till dess att alla de fördelade platserna är tillsatta.

När alla platserna har fördelats så har de som antagits försvunnit från alla urvalsgrupper de förekom i. Förutom att de försvinner ur den urvalsgruppen de blev antagen ur så försvinner de även från alla andra urvalsgrupper de förekom i. Låt oss säga att urvalsgrupperna minskas med följande genom att personer fått en antagning från annan urvalsgrupp; 30 i högskoleprovsgruppen, 20 i direktgruppen, 10 i kompletteringsgruppen och 1 i folkhögskolegruppen.

Alla platserna är tillsatta och resterande sökande konkurrerar om reservplatser.

Reservplatser

Alla kvarvarande sökande får ett reservplatsnummer i sin urvalsgrupp.

Om man har fått reservplats 1 i sin urvalsgrupp så innebär det endast att man är först på tur att ta en reservplats från sin urvalsgrupp. I vårat exempel så har den i urvalsgrupp ÖS som får beskedet att den är reserv 1 i urval 1 upp till 171 personer framför sig eftersom alla i nivå 2 tilldelas platser innan nivå 3 behandlas.

Om sökande har tackat nej till sin plats så görs urval 2 där man tillsätter platser i respektive aktuell urvalsgrupp efter reservplatsnummer. Det kan även tillkomma urvalsgrupp (EA) Efteranmäld, för ansökningar som hanteras efter urval 2.

Exempel på hur urvalsprocessen går till

I vårat exempel finns 100 platser till en utbildning där urvalsgrunden är 66% betyg och 34% högskoleprov.

Ordning hur platserna tillsätts. (Man tilldelar alla plats i nivå 1 innan man går till nivå 2 osv.)
Nivå 1 – Platsgaranti.
Nivå 2 – Betyg, högskoleprov och alternativt urval.
Nivå 3 – Övriga behöriga sökande.
Nivå 4 – Sent Anmälda.

I detta exempel så har de sökande följande spridning i urvalsgrupperna.

Nivå 1

Fördela platser till personer med platsgaranti.

Vi räknar ut hur många platser vi har kvar efter att vi tilldelat de två med platsgaranti sina platser.
100 – 2 = 98
Vi har 98 platser kvar att fördela.

Efter vi är klara med nivå 1 så har vi följande kvar att behandla.

Nivå 2

Räkna ut hur många platser som går till varje urvalsgrupp inom de tre urvalsgrunderna (betyg, högskoleprov och alternativt urval).

I vårat exempel så skall 66% av platserna gå till urvalsgrund betyg och 34% av platserna skall gå till urvalsgrund högskoleprov. I urvalsgrunden betyg har vi urvalsgrupperna BI, BII och BF. I urvalsgrunden högskoleprov har vi urvalsgruppen HP.

Antal platser: 98
Betygsdelens andel: 0.66
Högskoleprovets andel: 0.34
Vi räknar ut antalet platser som skall tillsättas utifrån betygsmeriter.
98 · 0.66 = 64.68
65 platser skall tillsättas utifrån betygsmeriter.

Vi räknar ut antalet platser som som skall tillsättas utifrån högskoleresultat.
98 · 0.34 = 33.32
33 platser skall tillsättas utifrån högskoleprovsresultat.

Betygsurval: 65 platser
Högskoleprovsurval: 33 platser

Betygsurval

Vi ska nu dela upp de 65 platser som fördelats till urvalsgrunden betyg mellan de tre betygsurvalen (BI, BII och BF).

Steg 1 Räkna ut hur många platser som skall fördelas mellan BI och BII (BI och BII räknas här som en grupp) mot antalet platser som skall fördelas till BF. Platserna fördelas proportionerligt i förhållande till antal personer som ingår i BI och/eller BII mot antalet personer som ingår i BF.

Vi börjar med att räkna ut hur många personer som ingår i BI och/eller BII.
BI = 200
BII = 50
Om 20 personer i vårat exempel ingår i både BI och BII så skall de bara räknas med en gång här, vilket ger följande uträkning.
200 + 50 – 20 = 230

BI och/eller BII = 230
BF = 5
Total mängd = 235
Platser att fördela = 65

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas mellan BI och BII.
65 · 230 / 235 = 63.62
Vi avrundar och får 64 platser som skall fördelas mellan BI och BII

Vi räknar ut hur många platser som går till BF.
65 · 5 / 235 = 1.38
Vi avrundar och får 1 plats att fördela till BF. (Det kan avrundas till 0 platser till BF om BF ansökningarna är tillräckligt få)

BI + BII: 64 platser
BF: 1 plats
Steg 2 Räkna ut hur många platser BI och BII skulle få om de fördelades proportionerligt.

BI = 200
BII = 50
Total mängd = 250
Platser att fördela = 64

Vi räknar ut hur många platser som är proportionerligt för BI.
64 · 200 / 250 = 51.2
Vi avrundar och får 51 platser som är proportionerligt för BI.

Vi räknar ut hur många platser som är proportionerligt för BII.
64 · 50 / 250 = 12.8
Vi avrundar och får 13 platser som är proportionerligt för BII.

Proportionerlig mängd för BI: 51
Proportionerlig mängd för BII: 13
Steg 3 Räkna ut hur många platser som skall fördelas till BI och BII.

Minska antalet platser från BII’s proportionerliga mängd med en tredjedel för att räkna ut antal platser att fördela till BII. Det minskade antalet platser från BII’s proportionerliga mängd läggs till BI’s proportionerliga mängd för att räkna ut antal platser att fördela till BI.

Proportionerligt mängd för BI = 51
Proportionerligt mängd för BII = 13

Vi räknar ut hur många platser som vi skall flytta från BII till BI.
13 / 3 = 4.33
Vi avrundar och får att 4 platser skall flyttas från BII till BI.

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas till BI.
51 + 4 = 55
Vi får att 55 platser skall fördelas till BI.

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas till BII.
13 – 4 = 9
Vi får att 9 platser skall fördelas till BII.

BI: 55 platser
BII: 9 platser
BF: 1 plats

Antagningsordning

När vi är klara med fördelningen så är det dags att tillsätta platserna.

Alla 100 platsernas fördelning. (Det återstår att tillsätta 98 platser.)

Den första platsen går till den urvalsgrund som har störst andel otillsatta fördelade platser. Båda urvalsgrunderna betyg och högskoleprov har ännu 100% otillsatta fördelade platser och då börjar man med den urvalsgrund som har flest otillsatta platser kvar. I detta fall har betygsdelen flest otillsatta platser (65 mot 33).

Nu väljer man vilken av betygsgrupperna som man skall ge den första platsen till. Samma tillvägagångssätt gäller här. Eftersom alla betygsgrupperna ännu är 100% otillsatta så väljer man BI eftersom den har flest otillsatta platser kvar. Vi ger alltså den första platsen till personen med högst meritvärde i direktgruppen.

Låt oss säga att denna person även är med i högskoleprovsgruppen, då tar vi bort personen både från direktgruppen och högskoleprovsgruppen.

97 platser återstår att tillsätta.

Nu är det högskoleprovsdelen som har störst andel otillsatta fördelade platser (33/33 mot 64/65). Denna plats går alltså till den person med högst högskoleresultat.

Låt oss säga att denna person även är med i BI och BII, vilket innebär att vi tar bort personen från HP, BI och BII.

96 platser återstår att tillsätta.

Nu är det betygsdelen som har störst andel otillsatta fördelade platser (64/65 mot 32/33).

Av de både betygsgrupperna BII och BF som har 100% otillsatta platser så är det BII som har flest otillsatta platser kvar. Denna plats går alltså till den med högst meritvärde i urvalsgruppen BII.

Låt oss säga att denna person inte är med i någon annan urvalsgrupp och därmed så tar vi bara bort personen från urvalsgrupp BII.

95 platser återstår att tillsätta.

Urvalsprocessen fortsätter på samma sätt till dess att alla de fördelade platserna är tillsatta.

När alla platserna har fördelats så har de som antagits försvunnit från alla urvalsgrupper de förekom i. Förutom att de försvinner ur den urvalsgruppen de blev antagen ur så försvinner de även från alla andra urvalsgrupper de förekom i. Låt oss säga att urvalsgrupperna minskas med följande genom att personer fått en antagning från annan urvalsgrupp; 30 i högskoleprovsgruppen, 20 i direktgruppen, 10 i kompletteringsgruppen och 1 i folkhögskolegruppen.

Alla platserna är tillsatta och resterande sökande konkurrerar om reservplatser.

Reservplatser

Alla kvarvarande sökande får ett reservplatsnummer i sin urvalsgrupp.

Om man har fått reservplats 1 i sin urvalsgrupp så innebär det endast att man är först på tur att ta en reservplats från sin urvalsgrupp. I vårat exempel så har den i urvalsgrupp ÖS som får beskedet att den är reserv 1 i urval 1 upp till 171 personer framför sig eftersom alla i nivå 2 tilldelas platser innan nivå 3 behandlas.

Om sökande har tackat nej till sin plats så görs urval 2 där man tillsätter platser i respektive aktuell urvalsgrupp efter reservplatsnummer. Det kan även tillkomma urvalsgrupp (EA) Efteranmäld, för ansökningar som hanteras efter urval 2.

Exempel på hur urvalsprocessen går till

I vårat exempel finns 100 platser till en utbildning där urvalsgrunden är 66% betyg och 34% högskoleprov.

Ordning hur platserna tillsätts. (Man tilldelar alla plats i nivå 1 innan man går till nivå 2 osv.)
Nivå 1 – Platsgaranti.
Nivå 2 – Betyg, högskoleprov och alternativt urval.
Nivå 3 – Övriga behöriga sökande.
Nivå 4 – Sent Anmälda.

I detta exempel så har de sökande följande spridning i urvalsgrupperna.

Nivå 1

Fördela platser till personer med platsgaranti.

Vi räknar ut hur många platser vi har kvar efter att vi tilldelat de två med platsgaranti sina platser.
100 – 2 = 98
Vi har 98 platser kvar att fördela.

Efter vi är klara med nivå 1 så har vi följande kvar att behandla.

Nivå 2

Räkna ut hur många platser som går till varje urvalsgrupp inom de tre urvalsgrunderna (betyg, högskoleprov och alternativt urval).

I vårat exempel så skall 66% av platserna gå till urvalsgrund betyg och 34% av platserna skall gå till urvalsgrund högskoleprov. I urvalsgrunden betyg har vi urvalsgrupperna BI, BII och BF. I urvalsgrunden högskoleprov har vi urvalsgruppen HP.

Antal platser: 98
Betygsdelens andel: 0.66
Högskoleprovets andel: 0.34
Vi räknar ut antalet platser som skall tillsättas utifrån betygsmeriter.
98 · 0.66 = 64.68
65 platser skall tillsättas utifrån betygsmeriter.

Vi räknar ut antalet platser som som skall tillsättas utifrån högskoleresultat.
98 · 0.34 = 33.32
33 platser skall tillsättas utifrån högskoleprovsresultat.

Betygsurval: 65 platser
Högskoleprovsurval: 33 platser

Betygsurval

Vi ska nu dela upp de 65 platser som fördelats till urvalsgrunden betyg mellan de tre betygsurvalen (BI, BII och BF).

Steg 1 Räkna ut hur många platser som skall fördelas mellan BI och BII (BI och BII räknas här som en grupp) mot antalet platser som skall fördelas till BF. Platserna fördelas proportionerligt i förhållande till antal personer som ingår i BI och/eller BII mot antalet personer som ingår i BF.

Vi börjar med att räkna ut hur många personer som ingår i BI och/eller BII.
BI = 200
BII = 50
Om 20 personer i vårat exempel ingår i både BI och BII så skall de bara räknas med en gång här, vilket ger följande uträkning.
200 + 50 – 20 = 230

BI och/eller BII = 230
BF = 5
Total mängd = 235
Platser att fördela = 65

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas mellan BI och BII.
65 · 230 / 235 = 63.62
Vi avrundar och får 64 platser som skall fördelas mellan BI och BII

Vi räknar ut hur många platser som går till BF.
65 · 5 / 235 = 1.38
Vi avrundar och får 1 plats att fördela till BF. (Det kan avrundas till 0 platser till BF om BF ansökningarna är tillräckligt få)

BI + BII: 64 platser
BF: 1 plats
Steg 2 Räkna ut hur många platser BI och BII skulle få om de fördelades proportionerligt.

BI = 200
BII = 50
Total mängd = 250
Platser att fördela = 64

Vi räknar ut hur många platser som är proportionerligt för BI.
64 · 200 / 250 = 51.2
Vi avrundar och får 51 platser som är proportionerligt för BI.

Vi räknar ut hur många platser som är proportionerligt för BII.
64 · 50 / 250 = 12.8
Vi avrundar och får 13 platser som är proportionerligt för BII.

Proportionerlig mängd för BI: 51
Proportionerlig mängd för BII: 13
Steg 3 Räkna ut hur många platser som skall fördelas till BI och BII.

Minska antalet platser från BII’s proportionerliga mängd med en tredjedel för att räkna ut antal platser att fördela till BII. Det minskade antalet platser från BII’s proportionerliga mängd läggs till BI’s proportionerliga mängd för att räkna ut antal platser att fördela till BI.

Proportionerligt mängd för BI = 51
Proportionerligt mängd för BII = 13

Vi räknar ut hur många platser som vi skall flytta från BII till BI.
13 / 3 = 4.33
Vi avrundar och får att 4 platser skall flyttas från BII till BI.

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas till BI.
51 + 4 = 55
Vi får att 55 platser skall fördelas till BI.

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas till BII.
13 – 4 = 9
Vi får att 9 platser skall fördelas till BII.

BI: 55 platser
BII: 9 platser
BF: 1 plats

Antagningsordning

När vi är klara med fördelningen så är det dags att tillsätta platserna.

Alla 100 platsernas fördelning. (Det återstår att tillsätta 98 platser.)

Den första platsen går till den urvalsgrund som har störst andel otillsatta fördelade platser. Båda urvalsgrunderna betyg och högskoleprov har ännu 100% otillsatta fördelade platser och då börjar man med den urvalsgrund som har flest otillsatta platser kvar. I detta fall har betygsdelen flest otillsatta platser (65 mot 33).

Nu väljer man vilken av betygsgrupperna som man skall ge den första platsen till. Samma tillvägagångssätt gäller här. Eftersom alla betygsgrupperna ännu är 100% otillsatta så väljer man BI eftersom den har flest otillsatta platser kvar. Vi ger alltså den första platsen till personen med högst meritvärde i direktgruppen.

Låt oss säga att denna person även är med i högskoleprovsgruppen, då tar vi bort personen både från direktgruppen och högskoleprovsgruppen.

97 platser återstår att tillsätta.

Nu är det högskoleprovsdelen som har störst andel otillsatta fördelade platser (33/33 mot 64/65). Denna plats går alltså till den person med högst högskoleresultat.

Låt oss säga att denna person även är med i BI och BII, vilket innebär att vi tar bort personen från HP, BI och BII.

96 platser återstår att tillsätta.

Nu är det betygsdelen som har störst andel otillsatta fördelade platser (64/65 mot 32/33).

Av de både betygsgrupperna BII och BF som har 100% otillsatta platser så är det BII som har flest otillsatta platser kvar. Denna plats går alltså till den med högst meritvärde i urvalsgruppen BII.

Låt oss säga att denna person inte är med i någon annan urvalsgrupp och därmed så tar vi bara bort personen från urvalsgrupp BII.

95 platser återstår att tillsätta.

Urvalsprocessen fortsätter på samma sätt till dess att alla de fördelade platserna är tillsatta.

När alla platserna har fördelats så har de som antagits försvunnit från alla urvalsgrupper de förekom i. Förutom att de försvinner ur den urvalsgruppen de blev antagen ur så försvinner de även från alla andra urvalsgrupper de förekom i. Låt oss säga att urvalsgrupperna minskas med följande genom att personer fått en antagning från annan urvalsgrupp; 30 i högskoleprovsgruppen, 20 i direktgruppen, 10 i kompletteringsgruppen och 1 i folkhögskolegruppen.

Alla platserna är tillsatta och resterande sökande konkurrerar om reservplatser.

Reservplatser

Alla kvarvarande sökande får ett reservplatsnummer i sin urvalsgrupp.

Om man har fått reservplats 1 i sin urvalsgrupp så innebär det endast att man är först på tur att ta en reservplats från sin urvalsgrupp. I vårat exempel så har den i urvalsgrupp ÖS som får beskedet att den är reserv 1 i urval 1 upp till 171 personer framför sig eftersom alla i nivå 2 tilldelas platser innan nivå 3 behandlas.

Om sökande har tackat nej till sin plats så görs urval 2 där man tillsätter platser i respektive aktuell urvalsgrupp efter reservplatsnummer. Det kan även tillkomma urvalsgrupp (EA) Efteranmäld, för ansökningar som hanteras efter urval 2.

Exempel på hur urvalsprocessen går till

I vårat exempel finns 100 platser till en utbildning där urvalsgrunden är 66% betyg och 34% högskoleprov.

Ordning hur platserna tillsätts. (Man tilldelar alla plats i nivå 1 innan man går till nivå 2 osv.)
Nivå 1 – Platsgaranti.
Nivå 2 – Betyg, högskoleprov och alternativt urval.
Nivå 3 – Övriga behöriga sökande.
Nivå 4 – Sent Anmälda.

I detta exempel så har de sökande följande spridning i urvalsgrupperna.

Nivå 1

Fördela platser till personer med platsgaranti.

Vi räknar ut hur många platser vi har kvar efter att vi tilldelat de två med platsgaranti sina platser.
100 – 2 = 98
Vi har 98 platser kvar att fördela.

Efter vi är klara med nivå 1 så har vi följande kvar att behandla.

Nivå 2

Räkna ut hur många platser som går till varje urvalsgrupp inom de tre urvalsgrunderna (betyg, högskoleprov och alternativt urval).

I vårat exempel så skall 66% av platserna gå till urvalsgrund betyg och 34% av platserna skall gå till urvalsgrund högskoleprov. I urvalsgrunden betyg har vi urvalsgrupperna BI, BII och BF. I urvalsgrunden högskoleprov har vi urvalsgruppen HP.

Antal platser: 98
Betygsdelens andel: 0.66
Högskoleprovets andel: 0.34
Vi räknar ut antalet platser som skall tillsättas utifrån betygsmeriter.
98 · 0.66 = 64.68
65 platser skall tillsättas utifrån betygsmeriter.

Vi räknar ut antalet platser som som skall tillsättas utifrån högskoleresultat.
98 · 0.34 = 33.32
33 platser skall tillsättas utifrån högskoleprovsresultat.

Betygsurval: 65 platser
Högskoleprovsurval: 33 platser

Betygsurval

Vi ska nu dela upp de 65 platser som fördelats till urvalsgrunden betyg mellan de tre betygsurvalen (BI, BII och BF).

Steg 1 Räkna ut hur många platser som skall fördelas mellan BI och BII (BI och BII räknas här som en grupp) mot antalet platser som skall fördelas till BF. Platserna fördelas proportionerligt i förhållande till antal personer som ingår i BI och/eller BII mot antalet personer som ingår i BF.

Vi börjar med att räkna ut hur många personer som ingår i BI och/eller BII.
BI = 200
BII = 50
Om 20 personer i vårat exempel ingår i både BI och BII så skall de bara räknas med en gång här, vilket ger följande uträkning.
200 + 50 – 20 = 230

BI och/eller BII = 230
BF = 5
Total mängd = 235
Platser att fördela = 65

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas mellan BI och BII.
65 · 230 / 235 = 63.62
Vi avrundar och får 64 platser som skall fördelas mellan BI och BII

Vi räknar ut hur många platser som går till BF.
65 · 5 / 235 = 1.38
Vi avrundar och får 1 plats att fördela till BF. (Det kan avrundas till 0 platser till BF om BF ansökningarna är tillräckligt få)

BI + BII: 64 platser
BF: 1 plats
Steg 2 Räkna ut hur många platser BI och BII skulle få om de fördelades proportionerligt.

BI = 200
BII = 50
Total mängd = 250
Platser att fördela = 64

Vi räknar ut hur många platser som är proportionerligt för BI.
64 · 200 / 250 = 51.2
Vi avrundar och får 51 platser som är proportionerligt för BI.

Vi räknar ut hur många platser som är proportionerligt för BII.
64 · 50 / 250 = 12.8
Vi avrundar och får 13 platser som är proportionerligt för BII.

Proportionerlig mängd för BI: 51
Proportionerlig mängd för BII: 13
Steg 3 Räkna ut hur många platser som skall fördelas till BI och BII.

Minska antalet platser från BII’s proportionerliga mängd med en tredjedel för att räkna ut antal platser att fördela till BII. Det minskade antalet platser från BII’s proportionerliga mängd läggs till BI’s proportionerliga mängd för att räkna ut antal platser att fördela till BI.

Proportionerligt mängd för BI = 51
Proportionerligt mängd för BII = 13

Vi räknar ut hur många platser som vi skall flytta från BII till BI.
13 / 3 = 4.33
Vi avrundar och får att 4 platser skall flyttas från BII till BI.

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas till BI.
51 + 4 = 55
Vi får att 55 platser skall fördelas till BI.

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas till BII.
13 – 4 = 9
Vi får att 9 platser skall fördelas till BII.

BI: 55 platser
BII: 9 platser
BF: 1 plats

Antagningsordning

När vi är klara med fördelningen så är det dags att tillsätta platserna.

Alla 100 platsernas fördelning. (Det återstår att tillsätta 98 platser.)

Den första platsen går till den urvalsgrund som har störst andel otillsatta fördelade platser. Båda urvalsgrunderna betyg och högskoleprov har ännu 100% otillsatta fördelade platser och då börjar man med den urvalsgrund som har flest otillsatta platser kvar. I detta fall har betygsdelen flest otillsatta platser (65 mot 33).

Nu väljer man vilken av betygsgrupperna som man skall ge den första platsen till. Samma tillvägagångssätt gäller här. Eftersom alla betygsgrupperna ännu är 100% otillsatta så väljer man BI eftersom den har flest otillsatta platser kvar. Vi ger alltså den första platsen till personen med högst meritvärde i direktgruppen.

Låt oss säga att denna person även är med i högskoleprovsgruppen, då tar vi bort personen både från direktgruppen och högskoleprovsgruppen.

97 platser återstår att tillsätta.

Nu är det högskoleprovsdelen som har störst andel otillsatta fördelade platser (33/33 mot 64/65). Denna plats går alltså till den person med högst högskoleresultat.

Låt oss säga att denna person även är med i BI och BII, vilket innebär att vi tar bort personen från HP, BI och BII.

96 platser återstår att tillsätta.

Nu är det betygsdelen som har störst andel otillsatta fördelade platser (64/65 mot 32/33).

Av de både betygsgrupperna BII och BF som har 100% otillsatta platser så är det BII som har flest otillsatta platser kvar. Denna plats går alltså till den med högst meritvärde i urvalsgruppen BII.

Låt oss säga att denna person inte är med i någon annan urvalsgrupp och därmed så tar vi bara bort personen från urvalsgrupp BII.

95 platser återstår att tillsätta.

Urvalsprocessen fortsätter på samma sätt till dess att alla de fördelade platserna är tillsatta.

När alla platserna har fördelats så har de som antagits försvunnit från alla urvalsgrupper de förekom i. Förutom att de försvinner ur den urvalsgruppen de blev antagen ur så försvinner de även från alla andra urvalsgrupper de förekom i. Låt oss säga att urvalsgrupperna minskas med följande genom att personer fått en antagning från annan urvalsgrupp; 30 i högskoleprovsgruppen, 20 i direktgruppen, 10 i kompletteringsgruppen och 1 i folkhögskolegruppen.

Alla platserna är tillsatta och resterande sökande konkurrerar om reservplatser.

Reservplatser

Alla kvarvarande sökande får ett reservplatsnummer i sin urvalsgrupp.

Om man har fått reservplats 1 i sin urvalsgrupp så innebär det endast att man är först på tur att ta en reservplats från sin urvalsgrupp. I vårat exempel så har den i urvalsgrupp ÖS som får beskedet att den är reserv 1 i urval 1 upp till 171 personer framför sig eftersom alla i nivå 2 tilldelas platser innan nivå 3 behandlas.

Om sökande har tackat nej till sin plats så görs urval 2 där man tillsätter platser i respektive aktuell urvalsgrupp efter reservplatsnummer. Det kan även tillkomma urvalsgrupp (EA) Efteranmäld, för ansökningar som hanteras efter urval 2.

Exempel på hur urvalsprocessen går till

I vårat exempel finns 100 platser till en utbildning där urvalsgrunden är 66% betyg och 34% högskoleprov.

Ordning hur platserna tillsätts. (Man tilldelar alla plats i nivå 1 innan man går till nivå 2 osv.)
Nivå 1 – Platsgaranti.
Nivå 2 – Betyg, högskoleprov och alternativt urval.
Nivå 3 – Övriga behöriga sökande.
Nivå 4 – Sent Anmälda.

I detta exempel så har de sökande följande spridning i urvalsgrupperna.

Nivå 1

Fördela platser till personer med platsgaranti.

Vi räknar ut hur många platser vi har kvar efter att vi tilldelat de två med platsgaranti sina platser.
100 – 2 = 98
Vi har 98 platser kvar att fördela.

Efter vi är klara med nivå 1 så har vi följande kvar att behandla.

Nivå 2

Räkna ut hur många platser som går till varje urvalsgrupp inom de tre urvalsgrunderna (betyg, högskoleprov och alternativt urval).

I vårat exempel så skall 66% av platserna gå till urvalsgrund betyg och 34% av platserna skall gå till urvalsgrund högskoleprov. I urvalsgrunden betyg har vi urvalsgrupperna BI, BII och BF. I urvalsgrunden högskoleprov har vi urvalsgruppen HP.

Antal platser: 98
Betygsdelens andel: 0.66
Högskoleprovets andel: 0.34
Vi räknar ut antalet platser som skall tillsättas utifrån betygsmeriter.
98 · 0.66 = 64.68
65 platser skall tillsättas utifrån betygsmeriter.

Vi räknar ut antalet platser som som skall tillsättas utifrån högskoleresultat.
98 · 0.34 = 33.32
33 platser skall tillsättas utifrån högskoleprovsresultat.

Betygsurval: 65 platser
Högskoleprovsurval: 33 platser

Betygsurval

Vi ska nu dela upp de 65 platser som fördelats till urvalsgrunden betyg mellan de tre betygsurvalen (BI, BII och BF).

Steg 1 Räkna ut hur många platser som skall fördelas mellan BI och BII (BI och BII räknas här som en grupp) mot antalet platser som skall fördelas till BF. Platserna fördelas proportionerligt i förhållande till antal personer som ingår i BI och/eller BII mot antalet personer som ingår i BF.

Vi börjar med att räkna ut hur många personer som ingår i BI och/eller BII.
BI = 200
BII = 50
Om 20 personer i vårat exempel ingår i både BI och BII så skall de bara räknas med en gång här, vilket ger följande uträkning.
200 + 50 – 20 = 230

BI och/eller BII = 230
BF = 5
Total mängd = 235
Platser att fördela = 65

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas mellan BI och BII.
65 · 230 / 235 = 63.62
Vi avrundar och får 64 platser som skall fördelas mellan BI och BII

Vi räknar ut hur många platser som går till BF.
65 · 5 / 235 = 1.38
Vi avrundar och får 1 plats att fördela till BF. (Det kan avrundas till 0 platser till BF om BF ansökningarna är tillräckligt få)

BI + BII: 64 platser
BF: 1 plats
Steg 2 Räkna ut hur många platser BI och BII skulle få om de fördelades proportionerligt.

BI = 200
BII = 50
Total mängd = 250
Platser att fördela = 64

Vi räknar ut hur många platser som är proportionerligt för BI.
64 · 200 / 250 = 51.2
Vi avrundar och får 51 platser som är proportionerligt för BI.

Vi räknar ut hur många platser som är proportionerligt för BII.
64 · 50 / 250 = 12.8
Vi avrundar och får 13 platser som är proportionerligt för BII.

Proportionerlig mängd för BI: 51
Proportionerlig mängd för BII: 13
Steg 3 Räkna ut hur många platser som skall fördelas till BI och BII.

Minska antalet platser från BII’s proportionerliga mängd med en tredjedel för att räkna ut antal platser att fördela till BII. Det minskade antalet platser från BII’s proportionerliga mängd läggs till BI’s proportionerliga mängd för att räkna ut antal platser att fördela till BI.

Proportionerligt mängd för BI = 51
Proportionerligt mängd för BII = 13

Vi räknar ut hur många platser som vi skall flytta från BII till BI.
13 / 3 = 4.33
Vi avrundar och får att 4 platser skall flyttas från BII till BI.

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas till BI.
51 + 4 = 55
Vi får att 55 platser skall fördelas till BI.

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas till BII.
13 – 4 = 9
Vi får att 9 platser skall fördelas till BII.

BI: 55 platser
BII: 9 platser
BF: 1 plats

Antagningsordning

När vi är klara med fördelningen så är det dags att tillsätta platserna.

Alla 100 platsernas fördelning. (Det återstår att tillsätta 98 platser.)

Den första platsen går till den urvalsgrund som har störst andel otillsatta fördelade platser. Båda urvalsgrunderna betyg och högskoleprov har ännu 100% otillsatta fördelade platser och då börjar man med den urvalsgrund som har flest otillsatta platser kvar. I detta fall har betygsdelen flest otillsatta platser (65 mot 33).

Nu väljer man vilken av betygsgrupperna som man skall ge den första platsen till. Samma tillvägagångssätt gäller här. Eftersom alla betygsgrupperna ännu är 100% otillsatta så väljer man BI eftersom den har flest otillsatta platser kvar. Vi ger alltså den första platsen till personen med högst meritvärde i direktgruppen.

Låt oss säga att denna person även är med i högskoleprovsgruppen, då tar vi bort personen både från direktgruppen och högskoleprovsgruppen.

97 platser återstår att tillsätta.

Nu är det högskoleprovsdelen som har störst andel otillsatta fördelade platser (33/33 mot 64/65). Denna plats går alltså till den person med högst högskoleresultat.

Låt oss säga att denna person även är med i BI och BII, vilket innebär att vi tar bort personen från HP, BI och BII.

96 platser återstår att tillsätta.

Nu är det betygsdelen som har störst andel otillsatta fördelade platser (64/65 mot 32/33).

Av de både betygsgrupperna BII och BF som har 100% otillsatta platser så är det BII som har flest otillsatta platser kvar. Denna plats går alltså till den med högst meritvärde i urvalsgruppen BII.

Låt oss säga att denna person inte är med i någon annan urvalsgrupp och därmed så tar vi bara bort personen från urvalsgrupp BII.

95 platser återstår att tillsätta.

Urvalsprocessen fortsätter på samma sätt till dess att alla de fördelade platserna är tillsatta.

När alla platserna har fördelats så har de som antagits försvunnit från alla urvalsgrupper de förekom i. Förutom att de försvinner ur den urvalsgruppen de blev antagen ur så försvinner de även från alla andra urvalsgrupper de förekom i. Låt oss säga att urvalsgrupperna minskas med följande genom att personer fått en antagning från annan urvalsgrupp; 30 i högskoleprovsgruppen, 20 i direktgruppen, 10 i kompletteringsgruppen och 1 i folkhögskolegruppen.

Alla platserna är tillsatta och resterande sökande konkurrerar om reservplatser.

Reservplatser

Alla kvarvarande sökande får ett reservplatsnummer i sin urvalsgrupp.

Om man har fått reservplats 1 i sin urvalsgrupp så innebär det endast att man är först på tur att ta en reservplats från sin urvalsgrupp. I vårat exempel så har den i urvalsgrupp ÖS som får beskedet att den är reserv 1 i urval 1 upp till 171 personer framför sig eftersom alla i nivå 2 tilldelas platser innan nivå 3 behandlas.

Om sökande har tackat nej till sin plats så görs urval 2 där man tillsätter platser i respektive aktuell urvalsgrupp efter reservplatsnummer. Det kan även tillkomma urvalsgrupp (EA) Efteranmäld, för ansökningar som hanteras efter urval 2.

Exempel på hur urvalsprocessen går till

I vårat exempel finns 100 platser till en utbildning där urvalsgrunden är 66% betyg och 34% högskoleprov.

Ordning hur platserna tillsätts. (Man tilldelar alla plats i nivå 1 innan man går till nivå 2 osv.)
Nivå 1 – Platsgaranti.
Nivå 2 – Betyg, högskoleprov och alternativt urval.
Nivå 3 – Övriga behöriga sökande.
Nivå 4 – Sent Anmälda.

I detta exempel så har de sökande följande spridning i urvalsgrupperna.

Nivå 1

Fördela platser till personer med platsgaranti.

Vi räknar ut hur många platser vi har kvar efter att vi tilldelat de två med platsgaranti sina platser.
100 – 2 = 98
Vi har 98 platser kvar att fördela.

Efter vi är klara med nivå 1 så har vi följande kvar att behandla.

Nivå 2

Räkna ut hur många platser som går till varje urvalsgrupp inom de tre urvalsgrunderna (betyg, högskoleprov och alternativt urval).

I vårat exempel så skall 66% av platserna gå till urvalsgrund betyg och 34% av platserna skall gå till urvalsgrund högskoleprov. I urvalsgrunden betyg har vi urvalsgrupperna BI, BII och BF. I urvalsgrunden högskoleprov har vi urvalsgruppen HP.

Antal platser: 98
Betygsdelens andel: 0.66
Högskoleprovets andel: 0.34
Vi räknar ut antalet platser som skall tillsättas utifrån betygsmeriter.
98 · 0.66 = 64.68
65 platser skall tillsättas utifrån betygsmeriter.

Vi räknar ut antalet platser som som skall tillsättas utifrån högskoleresultat.
98 · 0.34 = 33.32
33 platser skall tillsättas utifrån högskoleprovsresultat.

Betygsurval: 65 platser
Högskoleprovsurval: 33 platser

Betygsurval

Vi ska nu dela upp de 65 platser som fördelats till urvalsgrunden betyg mellan de tre betygsurvalen (BI, BII och BF).

Steg 1 Räkna ut hur många platser som skall fördelas mellan BI och BII (BI och BII räknas här som en grupp) mot antalet platser som skall fördelas till BF. Platserna fördelas proportionerligt i förhållande till antal personer som ingår i BI och/eller BII mot antalet personer som ingår i BF.

Vi börjar med att räkna ut hur många personer som ingår i BI och/eller BII.
BI = 200
BII = 50
Om 20 personer i vårat exempel ingår i både BI och BII så skall de bara räknas med en gång här, vilket ger följande uträkning.
200 + 50 – 20 = 230

BI och/eller BII = 230
BF = 5
Total mängd = 235
Platser att fördela = 65

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas mellan BI och BII.
65 · 230 / 235 = 63.62
Vi avrundar och får 64 platser som skall fördelas mellan BI och BII

Vi räknar ut hur många platser som går till BF.
65 · 5 / 235 = 1.38
Vi avrundar och får 1 plats att fördela till BF. (Det kan avrundas till 0 platser till BF om BF ansökningarna är tillräckligt få)

BI + BII: 64 platser
BF: 1 plats
Steg 2 Räkna ut hur många platser BI och BII skulle få om de fördelades proportionerligt.

BI = 200
BII = 50
Total mängd = 250
Platser att fördela = 64

Vi räknar ut hur många platser som är proportionerligt för BI.
64 · 200 / 250 = 51.2
Vi avrundar och får 51 platser som är proportionerligt för BI.

Vi räknar ut hur många platser som är proportionerligt för BII.
64 · 50 / 250 = 12.8
Vi avrundar och får 13 platser som är proportionerligt för BII.

Proportionerlig mängd för BI: 51
Proportionerlig mängd för BII: 13
Steg 3 Räkna ut hur många platser som skall fördelas till BI och BII.

Minska antalet platser från BII’s proportionerliga mängd med en tredjedel för att räkna ut antal platser att fördela till BII. Det minskade antalet platser från BII’s proportionerliga mängd läggs till BI’s proportionerliga mängd för att räkna ut antal platser att fördela till BI.

Proportionerligt mängd för BI = 51
Proportionerligt mängd för BII = 13

Vi räknar ut hur många platser som vi skall flytta från BII till BI.
13 / 3 = 4.33
Vi avrundar och får att 4 platser skall flyttas från BII till BI.

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas till BI.
51 + 4 = 55
Vi får att 55 platser skall fördelas till BI.

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas till BII.
13 – 4 = 9
Vi får att 9 platser skall fördelas till BII.

BI: 55 platser
BII: 9 platser
BF: 1 plats

Antagningsordning

När vi är klara med fördelningen så är det dags att tillsätta platserna.

Alla 100 platsernas fördelning. (Det återstår att tillsätta 98 platser.)

Den första platsen går till den urvalsgrund som har störst andel otillsatta fördelade platser. Båda urvalsgrunderna betyg och högskoleprov har ännu 100% otillsatta fördelade platser och då börjar man med den urvalsgrund som har flest otillsatta platser kvar. I detta fall har betygsdelen flest otillsatta platser (65 mot 33).

Nu väljer man vilken av betygsgrupperna som man skall ge den första platsen till. Samma tillvägagångssätt gäller här. Eftersom alla betygsgrupperna ännu är 100% otillsatta så väljer man BI eftersom den har flest otillsatta platser kvar. Vi ger alltså den första platsen till personen med högst meritvärde i direktgruppen.

Låt oss säga att denna person även är med i högskoleprovsgruppen, då tar vi bort personen både från direktgruppen och högskoleprovsgruppen.

97 platser återstår att tillsätta.

Nu är det högskoleprovsdelen som har störst andel otillsatta fördelade platser (33/33 mot 64/65). Denna plats går alltså till den person med högst högskoleresultat.

Låt oss säga att denna person även är med i BI och BII, vilket innebär att vi tar bort personen från HP, BI och BII.

96 platser återstår att tillsätta.

Nu är det betygsdelen som har störst andel otillsatta fördelade platser (64/65 mot 32/33).

Av de både betygsgrupperna BII och BF som har 100% otillsatta platser så är det BII som har flest otillsatta platser kvar. Denna plats går alltså till den med högst meritvärde i urvalsgruppen BII.

Låt oss säga att denna person inte är med i någon annan urvalsgrupp och därmed så tar vi bara bort personen från urvalsgrupp BII.

95 platser återstår att tillsätta.

Urvalsprocessen fortsätter på samma sätt till dess att alla de fördelade platserna är tillsatta.

När alla platserna har fördelats så har de som antagits försvunnit från alla urvalsgrupper de förekom i. Förutom att de försvinner ur den urvalsgruppen de blev antagen ur så försvinner de även från alla andra urvalsgrupper de förekom i. Låt oss säga att urvalsgrupperna minskas med följande genom att personer fått en antagning från annan urvalsgrupp; 30 i högskoleprovsgruppen, 20 i direktgruppen, 10 i kompletteringsgruppen och 1 i folkhögskolegruppen.

Alla platserna är tillsatta och resterande sökande konkurrerar om reservplatser.

Reservplatser

Alla kvarvarande sökande får ett reservplatsnummer i sin urvalsgrupp.

Om man har fått reservplats 1 i sin urvalsgrupp så innebär det endast att man är först på tur att ta en reservplats från sin urvalsgrupp. I vårat exempel så har den i urvalsgrupp ÖS som får beskedet att den är reserv 1 i urval 1 upp till 171 personer framför sig eftersom alla i nivå 2 tilldelas platser innan nivå 3 behandlas.

Om sökande har tackat nej till sin plats så görs urval 2 där man tillsätter platser i respektive aktuell urvalsgrupp efter reservplatsnummer. Det kan även tillkomma urvalsgrupp (EA) Efteranmäld, för ansökningar som hanteras efter urval 2.

Exempel på hur urvalsprocessen går till

I vårat exempel finns 100 platser till en utbildning där urvalsgrunden är 66% betyg och 34% högskoleprov.

Ordning hur platserna tillsätts. (Man tilldelar alla plats i nivå 1 innan man går till nivå 2 osv.)
Nivå 1 – Platsgaranti.
Nivå 2 – Betyg, högskoleprov och alternativt urval.
Nivå 3 – Övriga behöriga sökande.
Nivå 4 – Sent Anmälda.

I detta exempel så har de sökande följande spridning i urvalsgrupperna.

Nivå 1

Fördela platser till personer med platsgaranti.

Vi räknar ut hur många platser vi har kvar efter att vi tilldelat de två med platsgaranti sina platser.
100 – 2 = 98
Vi har 98 platser kvar att fördela.

Efter vi är klara med nivå 1 så har vi följande kvar att behandla.

Nivå 2

Räkna ut hur många platser som går till varje urvalsgrupp inom de tre urvalsgrunderna (betyg, högskoleprov och alternativt urval).

I vårat exempel så skall 66% av platserna gå till urvalsgrund betyg och 34% av platserna skall gå till urvalsgrund högskoleprov. I urvalsgrunden betyg har vi urvalsgrupperna BI, BII och BF. I urvalsgrunden högskoleprov har vi urvalsgruppen HP.

Antal platser: 98
Betygsdelens andel: 0.66
Högskoleprovets andel: 0.34
Vi räknar ut antalet platser som skall tillsättas utifrån betygsmeriter.
98 · 0.66 = 64.68
65 platser skall tillsättas utifrån betygsmeriter.

Vi räknar ut antalet platser som som skall tillsättas utifrån högskoleresultat.
98 · 0.34 = 33.32
33 platser skall tillsättas utifrån högskoleprovsresultat.

Betygsurval: 65 platser
Högskoleprovsurval: 33 platser

Betygsurval

Vi ska nu dela upp de 65 platser som fördelats till urvalsgrunden betyg mellan de tre betygsurvalen (BI, BII och BF).

Steg 1 Räkna ut hur många platser som skall fördelas mellan BI och BII (BI och BII räknas här som en grupp) mot antalet platser som skall fördelas till BF. Platserna fördelas proportionerligt i förhållande till antal personer som ingår i BI och/eller BII mot antalet personer som ingår i BF.

Vi börjar med att räkna ut hur många personer som ingår i BI och/eller BII.
BI = 200
BII = 50
Om 20 personer i vårat exempel ingår i både BI och BII så skall de bara räknas med en gång här, vilket ger följande uträkning.
200 + 50 – 20 = 230

BI och/eller BII = 230
BF = 5
Total mängd = 235
Platser att fördela = 65

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas mellan BI och BII.
65 · 230 / 235 = 63.62
Vi avrundar och får 64 platser som skall fördelas mellan BI och BII

Vi räknar ut hur många platser som går till BF.
65 · 5 / 235 = 1.38
Vi avrundar och får 1 plats att fördela till BF. (Det kan avrundas till 0 platser till BF om BF ansökningarna är tillräckligt få)

BI + BII: 64 platser
BF: 1 plats
Steg 2 Räkna ut hur många platser BI och BII skulle få om de fördelades proportionerligt.

BI = 200
BII = 50
Total mängd = 250
Platser att fördela = 64

Vi räknar ut hur många platser som är proportionerligt för BI.
64 · 200 / 250 = 51.2
Vi avrundar och får 51 platser som är proportionerligt för BI.

Vi räknar ut hur många platser som är proportionerligt för BII.
64 · 50 / 250 = 12.8
Vi avrundar och får 13 platser som är proportionerligt för BII.

Proportionerlig mängd för BI: 51
Proportionerlig mängd för BII: 13
Steg 3 Räkna ut hur många platser som skall fördelas till BI och BII.

Minska antalet platser från BII’s proportionerliga mängd med en tredjedel för att räkna ut antal platser att fördela till BII. Det minskade antalet platser från BII’s proportionerliga mängd läggs till BI’s proportionerliga mängd för att räkna ut antal platser att fördela till BI.

Proportionerligt mängd för BI = 51
Proportionerligt mängd för BII = 13

Vi räknar ut hur många platser som vi skall flytta från BII till BI.
13 / 3 = 4.33
Vi avrundar och får att 4 platser skall flyttas från BII till BI.

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas till BI.
51 + 4 = 55
Vi får att 55 platser skall fördelas till BI.

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas till BII.
13 – 4 = 9
Vi får att 9 platser skall fördelas till BII.

BI: 55 platser
BII: 9 platser
BF: 1 plats

Antagningsordning

När vi är klara med fördelningen så är det dags att tillsätta platserna.

Alla 100 platsernas fördelning. (Det återstår att tillsätta 98 platser.)

Den första platsen går till den urvalsgrund som har störst andel otillsatta fördelade platser. Båda urvalsgrunderna betyg och högskoleprov har ännu 100% otillsatta fördelade platser och då börjar man med den urvalsgrund som har flest otillsatta platser kvar. I detta fall har betygsdelen flest otillsatta platser (65 mot 33).

Nu väljer man vilken av betygsgrupperna som man skall ge den första platsen till. Samma tillvägagångssätt gäller här. Eftersom alla betygsgrupperna ännu är 100% otillsatta så väljer man BI eftersom den har flest otillsatta platser kvar. Vi ger alltså den första platsen till personen med högst meritvärde i direktgruppen.

Låt oss säga att denna person även är med i högskoleprovsgruppen, då tar vi bort personen både från direktgruppen och högskoleprovsgruppen.

97 platser återstår att tillsätta.

Nu är det högskoleprovsdelen som har störst andel otillsatta fördelade platser (33/33 mot 64/65). Denna plats går alltså till den person med högst högskoleresultat.

Låt oss säga att denna person även är med i BI och BII, vilket innebär att vi tar bort personen från HP, BI och BII.

96 platser återstår att tillsätta.

Nu är det betygsdelen som har störst andel otillsatta fördelade platser (64/65 mot 32/33).

Av de både betygsgrupperna BII och BF som har 100% otillsatta platser så är det BII som har flest otillsatta platser kvar. Denna plats går alltså till den med högst meritvärde i urvalsgruppen BII.

Låt oss säga att denna person inte är med i någon annan urvalsgrupp och därmed så tar vi bara bort personen från urvalsgrupp BII.

95 platser återstår att tillsätta.

Urvalsprocessen fortsätter på samma sätt till dess att alla de fördelade platserna är tillsatta.

När alla platserna har fördelats så har de som antagits försvunnit från alla urvalsgrupper de förekom i. Förutom att de försvinner ur den urvalsgruppen de blev antagen ur så försvinner de även från alla andra urvalsgrupper de förekom i. Låt oss säga att urvalsgrupperna minskas med följande genom att personer fått en antagning från annan urvalsgrupp; 30 i högskoleprovsgruppen, 20 i direktgruppen, 10 i kompletteringsgruppen och 1 i folkhögskolegruppen.

Alla platserna är tillsatta och resterande sökande konkurrerar om reservplatser.

Reservplatser

Alla kvarvarande sökande får ett reservplatsnummer i sin urvalsgrupp.

Om man har fått reservplats 1 i sin urvalsgrupp så innebär det endast att man är först på tur att ta en reservplats från sin urvalsgrupp. I vårat exempel så har den i urvalsgrupp ÖS som får beskedet att den är reserv 1 i urval 1 upp till 171 personer framför sig eftersom alla i nivå 2 tilldelas platser innan nivå 3 behandlas.

Om sökande har tackat nej till sin plats så görs urval 2 där man tillsätter platser i respektive aktuell urvalsgrupp efter reservplatsnummer. Det kan även tillkomma urvalsgrupp (EA) Efteranmäld, för ansökningar som hanteras efter urval 2.

Exempel på hur urvalsprocessen går till

I vårat exempel finns 100 platser till en utbildning där urvalsgrunden är 66% betyg och 34% högskoleprov.

Ordning hur platserna tillsätts. (Man tilldelar alla plats i nivå 1 innan man går till nivå 2 osv.)
Nivå 1 – Platsgaranti.
Nivå 2 – Betyg, högskoleprov och alternativt urval.
Nivå 3 – Övriga behöriga sökande.
Nivå 4 – Sent Anmälda.

I detta exempel så har de sökande följande spridning i urvalsgrupperna.

Nivå 1

Fördela platser till personer med platsgaranti.

Vi räknar ut hur många platser vi har kvar efter att vi tilldelat de två med platsgaranti sina platser.
100 – 2 = 98
Vi har 98 platser kvar att fördela.

Efter vi är klara med nivå 1 så har vi följande kvar att behandla.

Nivå 2

Räkna ut hur många platser som går till varje urvalsgrupp inom de tre urvalsgrunderna (betyg, högskoleprov och alternativt urval).

I vårat exempel så skall 66% av platserna gå till urvalsgrund betyg och 34% av platserna skall gå till urvalsgrund högskoleprov. I urvalsgrunden betyg har vi urvalsgrupperna BI, BII och BF. I urvalsgrunden högskoleprov har vi urvalsgruppen HP.

Antal platser: 98
Betygsdelens andel: 0.66
Högskoleprovets andel: 0.34
Vi räknar ut antalet platser som skall tillsättas utifrån betygsmeriter.
98 · 0.66 = 64.68
65 platser skall tillsättas utifrån betygsmeriter.

Vi räknar ut antalet platser som som skall tillsättas utifrån högskoleresultat.
98 · 0.34 = 33.32
33 platser skall tillsättas utifrån högskoleprovsresultat.

Betygsurval: 65 platser
Högskoleprovsurval: 33 platser

Betygsurval

Vi ska nu dela upp de 65 platser som fördelats till urvalsgrunden betyg mellan de tre betygsurvalen (BI, BII och BF).

Steg 1 Räkna ut hur många platser som skall fördelas mellan BI och BII (BI och BII räknas här som en grupp) mot antalet platser som skall fördelas till BF. Platserna fördelas proportionerligt i förhållande till antal personer som ingår i BI och/eller BII mot antalet personer som ingår i BF.

Vi börjar med att räkna ut hur många personer som ingår i BI och/eller BII.
BI = 200
BII = 50
Om 20 personer i vårat exempel ingår i både BI och BII så skall de bara räknas med en gång här, vilket ger följande uträkning.
200 + 50 – 20 = 230

BI och/eller BII = 230
BF = 5
Total mängd = 235
Platser att fördela = 65

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas mellan BI och BII.
65 · 230 / 235 = 63.62
Vi avrundar och får 64 platser som skall fördelas mellan BI och BII

Vi räknar ut hur många platser som går till BF.
65 · 5 / 235 = 1.38
Vi avrundar och får 1 plats att fördela till BF. (Det kan avrundas till 0 platser till BF om BF ansökningarna är tillräckligt få)

BI + BII: 64 platser
BF: 1 plats
Steg 2 Räkna ut hur många platser BI och BII skulle få om de fördelades proportionerligt.

BI = 200
BII = 50
Total mängd = 250
Platser att fördela = 64

Vi räknar ut hur många platser som är proportionerligt för BI.
64 · 200 / 250 = 51.2
Vi avrundar och får 51 platser som är proportionerligt för BI.

Vi räknar ut hur många platser som är proportionerligt för BII.
64 · 50 / 250 = 12.8
Vi avrundar och får 13 platser som är proportionerligt för BII.

Proportionerlig mängd för BI: 51
Proportionerlig mängd för BII: 13
Steg 3 Räkna ut hur många platser som skall fördelas till BI och BII.

Minska antalet platser från BII’s proportionerliga mängd med en tredjedel för att räkna ut antal platser att fördela till BII. Det minskade antalet platser från BII’s proportionerliga mängd läggs till BI’s proportionerliga mängd för att räkna ut antal platser att fördela till BI.

Proportionerligt mängd för BI = 51
Proportionerligt mängd för BII = 13

Vi räknar ut hur många platser som vi skall flytta från BII till BI.
13 / 3 = 4.33
Vi avrundar och får att 4 platser skall flyttas från BII till BI.

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas till BI.
51 + 4 = 55
Vi får att 55 platser skall fördelas till BI.

Vi räknar ut hur många platser som skall fördelas till BII.
13 – 4 = 9
Vi får att 9 platser skall fördelas till BII.

BI: 55 platser
BII: 9 platser
BF: 1 plats

Antagningsordning

När vi är klara med fördelningen så är det dags att tillsätta platserna.

Alla 100 platsernas fördelning. (Det återstår att tillsätta 98 platser.)

Den första platsen går till den urvalsgrund som har störst andel otillsatta fördelade platser. Båda urvalsgrunderna betyg och högskoleprov har ännu 100% otillsatta fördelade platser och då börjar man med den urvalsgrund som har flest otillsatta platser kvar. I detta fall har betygsdelen flest otillsatta platser (65 mot 33).

Nu väljer man vilken av betygsgrupperna som man skall ge den första platsen till. Samma tillvägagångssätt gäller här. Eftersom alla betygsgrupperna ännu är 100% otillsatta så väljer man BI eftersom den har flest otillsatta platser kvar. Vi ger alltså den första platsen till personen med högst meritvärde i direktgruppen.

Låt oss säga att denna person även är med i högskoleprovsgruppen, då tar vi bort personen både från direktgruppen och högskoleprovsgruppen.

97 platser återstår att tillsätta.

Nu är det högskoleprovsdelen som har störst andel otillsatta fördelade platser (33/33 mot 64/65). Denna plats går alltså till den person med högst högskoleresultat.

Låt oss säga att denna person även är med i BI och BII, vilket innebär att vi tar bort personen från HP, BI och BII.

96 platser återstår att tillsätta.

Nu är det betygsdelen som har störst andel otillsatta fördelade platser (64/65 mot 32/33).

Av de både betygsgrupperna BII och BF som har 100% otillsatta platser så är det BII som har flest otillsatta platser kvar. Denna plats går alltså till den med högst meritvärde i urvalsgruppen BII.

Låt oss säga att denna person inte är med i någon annan urvalsgrupp och därmed så tar vi bara bort personen från urvalsgrupp BII.

95 platser återstår att tillsätta.

Urvalsprocessen fortsätter på samma sätt till dess att alla de fördelade platserna är tillsatta.

När alla platserna har fördelats så har de som antagits försvunnit från alla urvalsgrupper de förekom i. Förutom att de försvinner ur den urvalsgruppen de blev antagen ur så försvinner de även från alla andra urvalsgrupper de förekom i. Låt oss säga att urvalsgrupperna minskas med följande genom att personer fått en antagning från annan urvalsgrupp; 30 i högskoleprovsgruppen, 20 i direktgruppen, 10 i kompletteringsgruppen och 1 i folkhögskolegruppen.

Alla platserna är tillsatta och resterande sökande konkurrerar om reservplatser.

Reservplatser

Alla kvarvarande sökande får ett reservplatsnummer i sin urvalsgrupp.

Om man har fått reservplats 1 i sin urvalsgrupp så innebär det endast att man är först på tur att ta en reservplats från sin urvalsgrupp. I vårat exempel så har den i urvalsgrupp ÖS som får beskedet att den är reserv 1 i urval 1 upp till 171 personer framför sig eftersom alla i nivå 2 tilldelas platser innan nivå 3 behandlas.

Om sökande har tackat nej till sin plats så görs urval 2 där man tillsätter platser i respektive aktuell urvalsgrupp efter reservplatsnummer. Det kan även tillkomma urvalsgrupp (EA) Efteranmäld, för ansökningar som hanteras efter urval 2.