Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Högskolor
Längd
1 år 2 år 3 år
Gå vidare till högskolans hemsida

Description

En unik handelshögskola

Handelshögskolan i Stockholm (the Stockholm School of Economics, SSE) är en privat handelshögskola med primärt privat finansiering (cirka 80 procent av intäkterna), som förädlar talang för ledande befattningar inom privat och offentlig sektor. Ca 2000 studenter är inskrivna vid våra utbildningsprogram på kandidat- och masternivå. Vid Handelshögskolan i Stockholm bedrivs också världsledande forskning inom marknadsföring, nationalekonomi, finansiell ekonomi, statistik och redovisning, för att bara nämna några områden.

Täta näringslivskontakter

År 1909 grundades Handelshögskolan i Stockholm på initiativ av det svenska näringslivet, och allt sedan dess är våra kontakter med näringslivet starka. Många företag står till och med i kö för att få möjlighet att gå med i våra partnerprogram, och glädjande nog visar framstående företagsledare stort intresse för möjligheten att sitta med i vår direktion (styrelse).

En högskola med kvalitetsstämpel

Handelshögskolan i Stockholm har ett högt anseende både inom och utom Sveriges gränser, och högskolan samarbetar med toppskolor världen över. 1999 blev vi som första högskola i landet fullt ackrediterad av EQUIS (European Quality Improvement System) vilket betyder att hela vår verksamhet, d.v.s. samtliga program och vår forskning, är av högsta internationella klass.

Medlemskap i internationella nätverk

Handelshögskolan i Stockholm är Sveriges representant i CEMS (Community of European Management Schools). Endast en högskola per land ingår i detta samarbete, där de sjutton ledande handelshögskolorna i Europa och närmare femtio multinationella företag ingår. Som enda nordiska högskola är vi medlem i ICEDR (International Consortium for Executive Development Research) som är en sammanslutning av världens 25 främsta ekonomihögskolor (t.ex. Harvard University, MIT, Wharton) och 40 av världens ledande företag (t.ex. ABB, Deutsche Bank, Ericsson, Unilever).

Vidareutbildning

IFL vid Handelshögskolan i Stockholm AB är ett dotterbolag, som erbjuder vidareutbildning för företagsledare och nyckelpersoner inom näringsliv och förvaltning. Affärsidén är att via utvecklingsprogram av högsta internationella kvalitet skapa och förstärka konkurrenskraften hos företag, organisationer och enskilda individer. IFL vid Handelshögskolan i Stockholm är rankad av Financial Times som en av världens främsta skolor för vidareutbildning. IFL vid Handelshögskolan finns representerat i Sverige, Norge, Finland, Bryssel och Ryssland och är systerbolag till SSE Riga i Lettland.

Program vid Handelshögskolan i Stockholm

Kandidatprogram

Handelshögskolan i Stockholm erbjuder två kandidatprogram på vardera tre år och 180 hp. Dessutom finns ytterligare ett kandidatprogram vid SSE Riga, den stiftelseägda systerskola, som Handelshögskolan i Stockholm är medgrundare till (Stockholm School of Economics in Riga):

  • Ekonomie kandidatprogram, Business and Economics
  • Ekonomie kandidatprogram, Retail Management
  • Ekonomie kandidatprogram, SSE Riga

Visa informationsmaterial för kandidatprogram 

Kandidatprogrammen i Sverige bedrivs i huvudsak på svenska. Vid vårt kandidatprogram i Riga, som ges på engelska, läser studenter från hela Baltikum.

Masterprogram

Handelshögskolan i Stockholm erbjuder en av de bästa europeiska utbildningarna i ekonomi. Bland annat rankades vårt masterprogram etta i Norden av Financial Times 2010. Med nära band till näringslivet och över 100 partnerföretag vidareutvecklar vi kontinuerligt vårt programerbjudande så att det möter det kompetensbehov som finns på marknaden. Våra studenter är därför mycket attraktiva på arbetsmarknaden.
Handelshögskolan erbjuder fyra masterprogram (Master of Science, MSc) på vardera två år (120 hp):

  • SSE MSc in Business & Managament
  • SSE MSc in Finance & Accounting
  • SSE MSc in Economics
  • SSE MSc in General Management

MBA Program

En MBA vid Handelshögskolan i Stockholm ger djup insikt i framgångsrikt ledarskap. Detta har gagnat såväl svenskt som internationellt näringsliv och har inte minst gjort våra MBA studenter mycket attraktiva på arbetsmarknaden.
Handelshögskolan erbjuder en internationellt topprankad MBA i Executive Format, vid campus i Sverige, Ryssland och Lettland.

Läs mer om alla utbildningar här.

Sveriges mest aktiva studentkår

Studentkåren vid Handelshögskolan i Stockholm grundades 1909, samma år som högskolan startade och de första 110 studenterna skrevs in. Sedan dess har studentkåren engagerat sig i högskolan, näringslivet, samhället och fritiden!
Studenterna i kåren jobbar pro-aktivt och samarbetar med intressanta företag. Dessa relationer leder ofta till examensarbeten, praktikplatser och/eller jobb. Studentkåren finns representerad i beslutande organ inom Handelshögskolan i Stockholm vilket betyder att studenterna kan vara med och påverka utbildningens innehåll. Att engagera sig i studentkåren är roligt och skapar starka band med studievänner. Dessa band kommer att finnas kvar även under yrkeslivet. Läs mer.

Stad:
Stockholm
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Högskolor
Längd:
1 år 2 år 3 år

Relaterade annonser

Contact