Ridskolan Strömsholm

Ridskolan Strömsholm

Adress
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Vuxenutbildning Yrkesutbildningar
Längd
1 år 2 år 3 år
Gå till skolans hemsida

Description

Strömsholmsakademien

Strömsholmsakademien är en sammanslutning av företag/organisationer. Dessa företräder olika branscher/verksamheter som i nära samarbete med Föreningen Ridskolan Strömsholm stödjer bevarandet och utvecklingen av Strömsholm, som en unik kulturinstitution samt bedriver hippologisk verksamhet.
Strömsholmsakademien har till ändamål att verka för rid- och körkonstens samt ridsportens bevarande och utveckling vid Strömsholm.
Medlemmar är företag och organisationer som ingått särskild överenskommelse om marknadsföringssamarbete med Föreningen Ridskolan Strömsholm.

Beridna högvakten

Ridskolan Strömsholm är stolt utbildare av hästarna i den beridna vaktparaden, en av Stockholms största turistattraktioner. Hästarna utbildas i två år innan de kommer till Livgardets fräscha stallar på kavallerikasern i centrala Stockholm. Där fortsätter utbildningen av beridare innan hästarna börjar gå i vaktparaden och rids av värnpliktiga.

Utbildningar på Ridskolan Strömsholm

Varje år genomför Ridskolan Strömsholm en mängd olika utbildningar. Detta sker dels i samverkan med olika huvudmän men också i egen regi.
På studeravidare.se finns utbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå representerade. För hela utbildningsutbudet se Ridskolan Strömsholms webbplats.

Hippologprogrammet

Hippologprogrammen är landets enda universitetsutbildningar med renodlad hästinriktning.
Huvudman för programmet är SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Utbildningen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment. Programmet ger en bra grund för att arbeta professionellt med hästar, utbildning av häst och människor samt med arbetsledning och rådgivning.

Hippologutbildningen är nu treårig
Treårigt kandidatprogram ersätter tvååriga yrkesprogram
Den hittillsvarande tvååriga hippologutbildningen ersätts från och med antagningen 2010 av en treårig utbildning med 180 hp.
Sedan hippologutbildningen startade 1994 har SLU tillsammans med Flyinge, Strömsholm och Wången utbildat närmare 500 hippologer. Åtta av tio är kvar inom hästnäringen, i första hand som ridlärare men också som naturbrukslärare, hästutbildare, stallchefer, rådgivare mm inom rid-, trav- och galoppsport, säger Göran Dalin som inom SLU förestår Hippologutbildningen.
Läs mer på hippologenhetens hemsida www.slu.se/hippolog

Hästhållningens utveckling – vi har idag 100 000 fler hästar än 1994 – ställer ökade krav på utbildningen, både vad gäller bredd och djup. Detta påpekades också av Högskoleverket när man utvärderade utbildningen för några år sedan. Tiden är nu mogen att utveckla hippologutbildningen ytterligare, till ett kandidatprogram med möjligheter också till vidare studier för den som så vill. Målet är dock i första hand att ge hippologerna bästa möjliga grund för ett långt och lyckosamt yrkesliv inom hästnäringen.

FÖLJ HIPPOLOGSTUDENTEN MARIE RYMAN PÅ HIPPSON DÄR HON BLOGGAR OM SIN TID PÅ STRÖMSHOLM

Hippologiskt kandidatår i ridkonst

För hippologstudenter och utexaminerade hippologer med ridlärare eller stallchefsinriktning. Hippologiskt Kandidatår i ridkonst – dressyr går att söka från 16 mars-15 april på antagning.se.
Möjlighet för utexaminerade hippologer att läsa ett tredje kandidatår med fördjupning inom ridkonst –  ht 2011 – Mer information finns på www.slu.se/hippolog.

Kuskutbildning

Hösten 2012 planerar RS att starta kuskutbildning för brukshästkörning.
Med brukshästkörning menas körning med häst inom jordbruk, skogsbruk, skötsel av parker och andra anläggningar, turism och utflykter samt körning med olika typer av vagnar.
Utbildningen är på ett år och leder till en yrkeshögskoleexamen. Läs mer här.

Stipendier

Varje år vid Strömsholmstävlingen delas akademiens stipendier ut till välförtjänta elever vid Ridskolan Strömsholms olika utbildningar. Följande stipendier finns att söka:

  • Riksidrott
  • Horsemanship
  • Foder
  • God kamrat
  • Kost
  • Framtid
  • Årets “Ridsportare”
  • Årets RS elev
  • Utveckling
Stad:
Flyinge Strömsholm
Plats:
Studenter:
Utbildningstyp:
Vuxenutbildning Yrkesutbildningar
Längd:
1 år 2 år 3 år

Relaterade annonser

Contact