Södertörns högskola

Södertörns högskola

Södertörns högskola webbplats

Adress
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg
Ledigt mellan
Utbildningstyp
Högskolor
Längd
0,5 år 1 år 2 år 3 år

Description

Ditt campus
Södertörns högskola ligger i Flemingsberg, mitt i en kunskapsintensiv omgivning. På vårt campus finns allt det du som student behöver på behändigt avstånd från Stockholms city. Det tar bara 15 minuter med pendeltåg från Stockholms södra. Här finns vår huvudbyggnad Moas båge med institutioner, laborationssalar, aula, föreläsningssalar med mera. På campus finns också bland annat caféer, restauranger, studentkåren, studentbokhandel och vårt moderna bibliotek, där det är enkelt att träffa kursare och studera eller leta kurslitteratur. I anslutning till campus finns Karolinska Institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Karolinska Universitetssjukhuset och andra utbildningsoch forskningsmiljöer.

Senare har campus kommit att betyda universitetsområde.Närhet och kvalitet Södertörns högskola har ett stort utbud av både kurser och program, och hög kvalitet på forskning och undervisning. Här är det lätt att få kontakt med lärare och personal, och många av våra kurser och utbildningar är resultat av gränsöverskridande samarbeten mellan olika ämnen. Vad är skillnaden mellan en högskola och ett universitet? För Södertörns högskolas del är skillnaden inte stor. Vi har en hög andel disputerade lärare och ger undervisning på både grundnivå och avancerad nivå. Den främsta skillnaden finns på forskarutbildningsnivå. Ett universitet har generell rätt att utfärda doktorsexamina. Södertörns högskolas drygt 100 doktorander är också inskrivna vid ett universitet och forskarutbildningen ges i ett samarbete mellan högskolan och det universitet doktoranden är inskriven vid.

Från elev till student
Studier på högskolan skiljer sig från studier på gymnasiet. Friheten är större på högskolan – men du har också mer ansvar för dina studier och för att lära dig det du behöver. Studier på helfart motsvarar 40 timmars ”arbetsvecka”. Du får chansen att utvecklas och utbilda dig inom ett område som du är intresserad av, och som kan ge dig möjligheten till ett intressant och meningsfullt arbete när du är klar med studierna. Studentlivet är också fyllt av möjligheter till att ha kul tillsammans med andra. Studentkåren, en rad studentföreningar och dina kurskamrater
kommer att se till att det finns goda möjligheter till en givande studietid.

Institutioner
Oavsett om du väljer att läsa fristående kurser eller ett helt program, kommer du att tillhöra en institution. Institutionen är den enhet som organiserar utbildning och forskning inom vissa ämnen. Vid Södertörns högskola finns sex institutioner samt lärarutbildningen. Vid institutionerna finns utbildningsexpeditioner som ansvarar för att allt det praktiska fungerar runt din utbildning. Här får du bland mycket annat hjälp med registrering på kursen, scheman och inlämning och utlämning av tentamen. På institutionen arbetar också de forskare och lärare du kommer att möta under din utbildning. Institutionen leds av en prefekt. Förutom institutionerna finns många andra funktioner som ger dig stöd och service under din studietid. Det kan bland annat handla om råd och hjälp inför uppsatser och tentamen, studievägledning, karriärvägledning och stöd till dig som har funktionshinder.

Studera utomlands
Vill du kombinera dina studier i Sverige med studier utomlands? Södertörns högskola har avtal med lärosäten i andra länder genom olika utbytesprogram. Vi har utbyte med ett 90-tal högskolor och universitet i Europa genom utbytesprogrammet Erasmus. Vi har även utbytesavtal i bland annat Japan, Korea, Kanada, Mexiko, Schweiz och USA. Du kan också söka ett MFS-stipendium (Minor Field Studies) för att göra en fältstudie i ett utvecklingsland för din kandidat- eller magister-/masteruppsats. Våra internationella kontakter omfattar inte bara de studenter som reser utomlands för att studera. Södertörns högskola tar inom utbytesavtalen även emot utländska studenter. På högskolan fanns läsåret 2009-2010 omkring 210 utbytesstudenter från olika länder. Du får mer information och stöd i att komma ut i världen genom våra internationella handläggare. Läs mer om utlandsstudier på www.sh.se/utlandsstudier.

Studentkåren SöderS
Södertörns högskolas studentkår heter SöderS och finns till för att göra din studietid så bra som möjligt, både när det gäller studierelaterade frågor och genom att erbjuda dig ett rikare studentliv utanför studierna. SöderS bevakar alla studenters intressen och finns till hands för studenter som behöver hjälp, stöd och råd. SöderS arrangerar också temadagar, inspirationsföreläsningar och festivaler samt arbetar med fadderverksamhet till internationella studenter, kulturaktiviteter och fester bland mycket annat. Inom SöderS finns också ett flertal studentföreningar som erbjuder en mängd aktiviteter. Du tar del av allt detta genom att bli medlem. Läs mer på www.soders.nu eller hälsa på i F-huset plan 5. Enligt ett riksdagsbeslut kommer kårobligatoriet att avskaffas från1 juli 2010, och det ska bli frivilligt att vara ansluten till en studentkår. Men kårer och studentföreningar kommer att finnas kvar för att ta tillvara studenternas intressen och arbeta för en bra studiemiljö.

Bostad
Några tips till dig som söker bostad:

1. Börja söka bostad så tidigt som möjligt. Det finns flera köer du kan ställa dig i innan du är antagen, bland annat hos Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB). Gå in på www.sssb.se och registrera dig.
2. Kontakta allmännyttiga och privata värdar. Ring tidigt på morgonen.
3. Ring eller surfa runt till olika bostadsförmedlingar och annonstorg, länkar finns på SöderS hemsida www.soders.nu och på Södertörns högskolas hemsida www.sh.se under Studentliv.
4. Tänk igenom dina eventuella kontakter i Stockholm. Många får tag i en bostad via en bekants bekant. Var inte rädd för att fråga!
5. Håll ögonen öppna när du går på stan. Bostadslappar sitter uppe på många lyktstolpar, väggar och anslagstavlor.
6. Läs på om dina skyldigheter och rättigheter som hyresgäst, särskilt om du söker bostad i andra hand

Stad:
Stockholm
Plats:
65
Studenter:
1200+
Utbildningstyp:
Högskolor
Längd:
0,5 år 1 år 2 år 3 år

Relaterade annonser

Contact