Month: April 2023

Apr 28
Systemvetarutbildning

Systemvetarutbildning Alla verksamheter i alla branscher behöver IT-kunnig personal.…

Apr 28
Statistikutbildning

Statistikutbildning Statistikutbildningen gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden…

Apr 28
Socionomutbildning

Socionomutbildning Socionomutbildningen innehåller samhällsvetenskap, socialt arbete,…

Apr 28
Skogsmästarutbildning

Skogsmästarutbildning Studierna har genomgående en praktisk inriktning och under…

Apr 28
Sjökaptensutbildning

Sjökaptensutbildning Befälhavaren är chefen, det är befälhavaren som har ansvaret för…

Apr 28
Sjuksköterskeutbildning

Sjuksköterskeutbildning Utbildningen till sjuksköterska leder till både en ämnesexamen…

Apr 28
Samhällsvetarutbildning

Samhällsvetarutbildning Samhällsvetaren är tränad att söka, bedöma och analysera…

Apr 28
Religionsvetenskaplig utbildning

Religionsvetenskaplig utbildning En utbildning till präst i Svenska kyrkan har…

Apr 28
Receptarieutbildning

Receptarieutbildning Receptarieutbildningen ger breda kunskaper inom kemi,…

Apr 28
Psykologutbildning

Psykologutbildning Psykologprogrammet är en yrkesutbildning där studiegången är…