Distansutbildning – Vill du studera på distans?

Information om att plugga distansstudier och vad det innebär

Distansutbildning är en Utbildning där lärare och studenter i huvudsak är åtskilda i tid och/eller rum. Begreppet är inte självklart, då distansutbildning kan innebära utbildningar med varierande inslag av distans och/eller IT-stöd. Var noga med att ta reda på om det ingår obligatoriska möten i distansutbildningen som du är intresserad av.

Andelen studenter som läser på distans blir större för varje år. Det är en växande studieform som utvecklas i takt med tekniken. Idag kan man läsa på distans i alla nivåer av skolning och i alla former av utbildningstyper.

Distansutbildningar ger dig större frihet men kräver också av dig att ta större ansvar. Vissa kunskaper och färdigheter kan också vara svårare att ta till sig utan fysisk närvarande vägledning. Undersök hur väl distansstudier lämpar sig för den utbildning som du är intresserad av, samt se på dig själv och döm hur mycket och vilken vägledning som gör dig störst nytta.

Under de olika rubrikerna kan du lära dig mer om alla olika typer av distansutbildningar och om hur du hittar rätt utbildning för dig.

Hur fungerar det att studera på distans?

Nödvändig utrustning
Förutom kurslitteratur och annan utrustning som kan höra till utbildningen så behöver du en dator och en internet uppkoppling om du skall studera på distans. Läs igenom kursinformationen, då det kan krävas cd/dvd eller nedladdning för installation av viss programvara. En webbkamera kan också vara ett användbart verktyg för grupparbeten, diskussioner och seminarium.

Obligatoriska möten
En distansutbildning kan antingen vara helt nätbaserad eller så kan en eller flera obligatoriska möten ingå i utbildningen. Detta är en viktig faktor som kan avgöra hur väl en distansutbildning passar dig.

Förutom obligatoriska träffar kan det förekomma obligatoriska samarbeten mellan distansstudenter för att bli godkänd på kursen. Dock i de flesta fall av obligatoriska samarbete i distansutbildningar så sker samarbetet via e-post eller diskussionsforum på webben. Var noga med att se över vad som gäller för de utbildningar som du är intresserad av.

Kanske kräver din situation en helt nätbaserad utbildning, men i många fall så har man stor nytta av att träffa läraren några gånger under utbildningen.

Utbildningens webbplats
Varje kurs har sin egen hemsida, dit den studerande vänder sig för sin undervisning. De flesta utbildningsanordnare använder sig av någon form av lärplattform eller utbildningsplattform, ofta förkortat LMS (Learning Management System) eller VLE (Virtual Learning Environment). Med begreppet avses en webbaserad kursmiljö med lösningar och metoder för utbildningens olika moment. Här kan kursdeltagare och lärare kommunicera med varandra, och utbyta dokument som tex. redovisingsuppgifter, prov och resultatlistor.

I nästan alla kurser behöver man logga in för att ta del av kursen. Därmed är diskussioner och resultat inte synliga för allmänheten utan enbart för kursdeltagare och lärare.

Lärcentrum
Även när man läser på distans så är det möjligt att man kan bedriva sina studier på ett lokalt lärocentra eller vid din campus.

Ett lärcentrum är en lokal i hemkommunen eller grannkommunen avsedd för bland annat distansstudenter. Ibland har de andra namn som kompetenscentrum, studiecentrum eller högskoleenhet. Oavsett nivå eller utbildningsanordnare kan du utnyttja de olika lärcentra som finns runt om i landet.

Vid ditt lokala lärcentrum träffar du andra studerande. Här får du tillgång till vägledning, lokaler och tekniska funktioner såsom t ex datorer med Internet, videokonferens, kopiering och tentamensmöjligheter. Du skall även kunna boka lokaler för grupparbeten och enskilda studier.

Var hittar jag kurser och utbildningar på distans?

Utbildningstyper:

Grund- och gymnasieskola
För svenska barn och ungdomar som har behov att fullfölja sina grundskole- eller gymnasiestudier i utlandet. Hos skolverket kan du läsa mer om hur det fungerar.

Vuxenutbildning/komvux
För den som vill komplettera sin utbildning på grundskole- och gymnasienivå. Ett alternativ för den som kanske saknar behörighet till högskolan eller vill läsa upp sina gymnasiebetyg. Förutom den kommunala vuxenutbildningen så finns det gott om privata aktörer som erbjuder motsvarande kurser. Hermods och NTI-skolan är alternativ till komvux

Folkhögskoleutbildning
Det finns inga centrala läroplaner utan man utgår från den profilering som skolan valt för kursen. Istället för betyg så får man ett omdöme över sin studietid som ges på en fyrgradig skala. Omdömet ges ut efter minst ett års heltidsstudier. Med detta omdöme kan en folkhögskoleelev söka till högskola förutsatt att kursen har givit eleven tillräcklig behörighet. Man kan läsa en allmän kurs som motsvarar gymnasiestudier eller läsa en kurs om något specifikt intresse som t.ex. en kurs för någon yrkesinriktning eller hur man framställer lergods. Information om folkhögskolans distanskurser hittar du här.

Yh-utbildning (Yrkeshögskoleutbildning)
Ett halvår eller längre eftergymnasial yrkesutbildning. Fem Yh-poäng motsvarar en veckas studier på heltid och 200 poäng motsvarar ett års studier. För att söka en utbildning måste du vända dig direkt till skolan.

Ky-utbildning (kvalificerad yrkesutbildning)
Ett till tre års eftergymnasial yrkesutbildning som leder till en Kvalificerad yrkesexamen. Utbildningen innehåller minst en tredjedel LIA (Lärande i arbete) ute på en arbetsplats. Ett Ky-poäng motsvarar en veckas studier på heltid och 40 ky-poäng motsvarar ett år.

Högskole/universitets utbildning
Akademiska utbildningar. 1.5 högskolepoäng motsvarar en veckas studier och 60 högskolepoäng motsvarar ett års studier. Du hittar alla program på studeravidare.se.

Övriga distansutbildningar
Utbildningar som inte står under något officiellt svenskt regelverk. Det kan vara allt ifrån en 4 dagars kurs om allergikost till hur man producerar en bollywood film. Om du kan tänka dig kurser på engelska så finns det obegränsat med e-learning/CBT (Computer-Based Training)/IBT (Internet-Based Training)/WBT (Web-Based Training) utbildningar från hela världen.

Vilken utbildning skall jag välja?

Se till din person, till dina behov och till de förutsättningar du har. Att studera på campus kan innebära en spännande ny miljö med möten av intressanta människor. Det kan ge stimulans och motivation.

Distansstudier kanske är den flexibla studieform som ger dig den frihet du behöver. Var noga med att kontrollera om utbildningen innehåller obligatoriska möten.

På studera.nu kan du jämföra vilka omdömen olika utbildningar har fått. Alla ämnen och yrkesprogram på grund- och avancerad nivå är tänkta att utvärderas, dock inte ämnen som endast ges upp till 60 hp.

Du kan också söka direkt kontakt med nuvarande eller tidigare studenter för att få en inblick hur väl utbildningen tjänar dina behov.