Behörighet till högskolan

Vad krävs för att söka till högskolan och vilka områdesbehörigheter finns?

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet är de krav som du måste uppfylla för att läsa vid högskola eller universitet i Sverige. Du kan ha grundläggande behörighet genom något av alternativen nedan.

 

Svensk förutbildning

Efter 2010

Du som går ut gymnasiet eller avslutar dina komvuxstudier efter den 1 januari 2010, för att uppfylla kraven för grundläggande behörighet krävs att du har:

Slutbetyg från ett fullständigt program i gymnasieskolan eller ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning samt lägst betyget G i minst 2250 gymnasiepoäng samt lägst betyget G i kurserna Svenska A och B/Svenska som andraspråk A och B, Engelska A och Matematik A.

Om du 2010 eller senare avslutar gymnasieskolan med ett reducerat program uppfyller du inte kraven för grundläggande behörighet. Du kan inte heller styrka grundläggande behörighet genom ett samlat betygsdokument från komvux.

Före 2010

Du som gick ut gymnasiet eller avslutade dina komvuxstudier senast den 31 december 2009, om du uppfyllde kraven för grundläggande behörighet senast den 31 december 2009 uppfyller du kraven även i fortsättningen. Det gäller också sökande som senast den 31 december 2009 uppfyllde grundläggande behörighet genom samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning. För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet krävs att du har något av följande alternativ:

Slutbetyg från nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget G på kurser som omfattar minst 90 procent av det antal gymnasiepoäng som krävdes för ett fullständigt program eller slutbetyg eller samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget G på kurser som omfattar minst 90 procent av det antal gymnasiepoäng som krävdes för ett slutbetyg eller folkhögskoleutbildning med intyg om grundläggande/allmän behörighet eller har fullföljt ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och i ditt avgångsbetyg eller slutbetyg helt eller delvis har betyg enligt de bestämmelser som gällde före juli 1994 (mellanårsbetyg) eller har avgångsbetyg från 4-, 3- eller 2-årig linje och/eller motsvarande utbildning från gymnasial vuxenutbildning.

I detta fall måste du dessutom ha dokumenterade kunskaper i svenska och engelska motsvarande minst 2-årigt gymnasium. Betyget måste vara ett avgångs- eller slutbetyg. Du som har gått 4-årigt tekniskt gymnasium söker på ditt avgångsbetyg från årskurs 3. Enbart samlat betygsdokument från gymnasieskolan ger inte grundläggande behörighet. Det går heller inte att kombinera ett samlat betygsdokument från gymnasieskolan med ett från komvux för att få grundläggande behörighet.

Nordisk utbildning

Du har grundläggande behörighet om du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till högre utbildning där.

Utomnordisk utbildning

Du har grundläggande behörighet om du har utländsk utbildning som motsvarar nationellt program eller fullständig, minst 2-årig gymnasieutbildning samt dokumenterade kunskaper i svenska motsvarande Svenska B/Svenska som andraspråk B med lägst betyget G eller godkänt Tisustest (motsvarande), dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska A med lägst betyget G och dokumenterade kunskaper i matematik motsvarande Matematik A med lägst betyget G.

Områdesbehörigheter

De flesta program och kurser kräver, utöver grundläggande behörighet, även så kallad särskild behörighet. Särskild behörighet är de förkunskaper som krävs för att klara av ett visst program eller en viss kurs. När behörighetskravet gäller studier på gymnasienivå uttrycks det i områdesbehörigheter.

Andra Områdesbehörighet 1

Behörighetskurser: Historia A, Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 2

Behörighetskurser: Aktuellt språk Steg 3, Engelska B

Områdesbehörighet 3

Behörighetskurser: Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A, Biologi A+Kemi A+Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B

Områdesbehörighet 4

Behörighetskurser: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 5

Behörighetskurser: Matematik B, Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 6

Behörighetskurser: Engelska B, Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 7

Behörighetskurser: Matematik B

Områdesbehörighet 8

Behörighetskurser: Fysik B, Kemi A, Matematik D

Områdesbehörighet 9

Behörighetskurser: Fysik B, Kemi A, Matematik E

Områdesbehörighet 10

Behörighetskurser: Biologi A, Fysik B, Kemi B, Matematik E

Områdesbehörighet 11

Behörighetskurser: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D

Områdesbehörighet 12

Behörighetskurser: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C

Områdesbehörighet 13

Behörighetskurser: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D

Områdesbehörighet 14

Behörighetskurser: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D

Områdesbehörighet 15

Behörighetskurser: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A, Biologi A+Kemi A+Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B

Områdesbehörighet 16

Behörighetskurser: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 17

Behörighetskurser: Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A, Biologi A+Kemi A+Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B