Month: May 2023

May 03
Begrepp för examensarbete och uppsats

Begrepp för examensarbete och uppsats A-uppsats Tidigare har det varit vanligt att…

May 03
Att studera vidare

Att studera vidare Ny student Att vara ny student innebär en del förändringar. För…

May 03
Studentjobb och deltidsjobb

Studentjobb och deltidsjobb Många elever drömmer om tiden efter studenten när man…

May 03
Studentpresent – tips

Vad ger man i studentpresent? Det kan vara svårt att hitta bra studentpresenter. Men…

May 03
Examensarbete

Examensarbete Viktiga egenskaper i den akademiska världen är nyfikenhet, självständigt…

May 03
Förberedelser och planering

Planera ditt examensarbete i god tid. Som student förväntas du föra kontakten med din…

May 02
Jobb på institution & Företag

Jobb på institution & Företag Exjobb på din institution eller ute på ett företag  …

May 02
Utöver rapportskrivningen

Utöver rapportskrivningen Utöver rapportskrivning informera dig vilka procedurer och…

May 02
Rapportskrivning

Rapportskrivning Rapport Examensarbetet skall sammanställas i en rapport. Kom igång…

May 02
Forskningsarbete olika typer och former

Forskningsarbete olika typer och former Vad som är en lämplig form för ditt…