Forskningsarbete olika typer och former

Vad som är en lämplig form för ditt forskningsarbete beror mycket på ämnet och den uppgift du valt att arbeta med.

När man forskar så undersöker man ofta primära och sekundära källor för att få användbar information. Exempel är litteraturstudier där källorna är vetenskapliga artiklar/avhandlingar eller forskningsstudier där man analyserar resultat från experiment, mätningar och intervjuer. Ibland innebär forskning att man utvecklar produkter. Exempel är utvecklingsarbeten av alla former av metodik, system och teknik eller konstnärliga projekt.

Alla dessa former av forskningsarbeten ger en rad olika förutsättningar för ett examensarbete och hur man lämpligast strukturerar en rapport. På det har vi olika skolor och vetenskapsområden med sina olika traditioner. Det finns olika stilar av arbeten och rapportskrivningar som dominerar inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, medicin, vård, konst och diverse yrkesutbildningar.

Ytterst är det rektorerna som ansvarar för exakt vilka regler och riktlinjer som gäller för examensarbete vid varje enskild utbildning. Ofta är dessa formade av någon programnämnd på skolan utifrån nationella lagar/regler, tidigare erfarenheter och i linje med olika samarbeten.

För att göra arbetet rätt skall du alltså utgå från din utbildnings anvisningar för självständiga arbeten. Ofta kan man hitta information om hur de självständiga arbeten bedrivs i utbildningens studiehandbok och på institutionens hemsida. Det är ditt ansvar att lära dig gällande regler och riktlinjer, såväl de allmänna för institutionen som de specifika för din utbildning. Vid funderingar skall du vända dig till examinatorn, handledare eller annan personal avsedd att svara på frågor om examensarbeten på din institution.