Jobb på institution & Företag

Exjobb på din institution eller ute på ett företag

 

 

Du kan välja att göra ditt examensarbete både på institutionen du är student vid eller i samarbete med ett företag (eller annan arbetsplats som myndighet eller organisation). Det är ofta teknologer och ekonomer som gör exjobbet på ett företag men det finns arbetsplatser med intressanta uppgifter för alla vetenskapsgrenar. Gör man sitt exjobb på ett företag så brukar man få en extra handledare från företaget för att hjälpa dig att sätta sig in i verksamheten.

 

 

Det finns både fördelar och nackdelar med en extern uppdragsgivare. Du får en god inblick i arbetslivet och om verksamheten du arbetar med.  Ditt arbete väcker intresse på företaget vilket medför att examensarbetet berör fler och du får användbara kontakter. Ofta är ideen till exjobbet utformat på företaget och då finns det redan ett intresse från företaget att arbetet skall bli lyckat. Samtidigt finns det besvärligheter som kan dyka upp.  Det finns risk att olika parter har olika förväntningar och missförstånd kan uppstå och därför är det mycket viktigt att du går igenom förutsättningarna både med företaget och med institutionen.  Det är bra att ha en skriftlig planering som du och handledarna kan utgå ifrån, så en samsyn råder om arbetets omfattning och även om hur ofta och under vilka former du och handledare skall ses. Ibland har din institution och företaget olika krav på hur rapporten skall utformas. Informera dig vad som gäller i förhand, så att du i ett tidigt skede kan planera för två olika rapporter.

 

 

Vetenskapliga normer gäller även vid företagskopplade examensarbeten. Det är en aspekt som du måste komma ihåg att beakta även om företaget missar att göra det. Sekretess är också något som kan skapa hinder eller merarbete.

 

 

Innan du startar ditt examensarbete så måste försäkra dig att du kommer ha tillgång till allt material du behöver för att göra en adekvat och tillförlitlig forskning. Eftersom uppsatser arkiveras och är offentliga handlingar så kan du behöva göra två versioner, en för företaget och examinator samt en där känslig information är borttagen.

 

 

Det finns flera kanaler för att hitta examensarbeten utanför institutionen. Kolla på din institutions anslagstavla eller hemsida, de annonserar ofta ut exjobb som företag erbjuder. Det är inte ovanligt att större företag har information om exjobb på sina hemsidor. Under karriär här på studeravidare.se så finns en lista på företag som erbjuder exjobb.  Glöm inte att det även finns exjobbs möjligheter i den offentliga och den ideella sektorn.