Räkna ut ditt meritvärde och snittbetyg

Om meritvärde och snittbetyg

 När du ska söka till högskola eller universitet efter gymnasiet har de olika programmen olika antagningsgränser. Dessa är baserade på det snittbetyg som krävs för att komma in på programmet eller kursen. Du använder ditt snittbetyg, eller meritvärde, som medel för att konkurrera om en plats på det programmet du vill läsa. Det fungerar som ett slags jämförelsetal endast beräknat på de betyg du erhållit. Maximum meritvärde man kan få utifrån sina betyg är 20.0.

För att beräkna ditt snittbetyg eller så kallat meritvärde på de gymnasiebetyg du fått gör du på följande sätt:
Har du påbörjat din gymnasieutbildning innan den 1a juli 2011 har du fortfarande IG, G, VG och MVG som betygsskala. Detta innebär att:
IG = 0 poäng, G = 10 poäng, VG = 15 poäng och MVG = 20 poäng.

För dig som påbörjat din gymnasieutbildning efter detta datum finns en ny betygsskala. E, D, C, B, A och F för underkänt. För denna betygsskala ger de olika betygen följande värden:
F = 0, E = 10, D = 12,5, C = 15, B = 17,5 och A = 20.

För att beräkna ditt snitt måste du multiplicera varje betyg med antalet poäng kursen du fått betyget i har. Till exempel; om du fått MVG eller A i en kurs som är 100 poäng multiplicerar du 20 med 100.
På samma sätt gör du för varje kurs du läst, för att få ut betygsvärdet för varje enskild kurs. Till sist får du en stor summa som du sedan ska dividera på antalet poäng du läst under dina gymnasieår. För ett fullt program med högskolebehörighet ska du ha läst minst 2500 poäng. När du dividerat med detta får du ut ditt snittvärde!

Ett exempel; om en elev beräknar sina betygsvärden med antalet gymnasiepoäng han eller hon läst och får ut 37 500, så ska denne dividera detta med antalet lästa gymnasiepoäng. 37 500/2 500 = 15. Denna students meritvärde och snittbetyg blir alltså 15,0.