Studentekonomi

CSN-lån och budget. Klarar jag mig som student?

Hur mycket pengar kan jag få i lån och bidrag från CSN?

Gällande 2023 (exempel):
Om du väljer att ta fullt lån på 120 veckor studier har du rätt till 3 926 kronor i veckan om du läser på heltid. En del av summan är bidrag (913 kronor) och en del är lån (3 013 kronor). Om du har vårdnaden om barn, får du dessutom ett tilläggsbidrag. Du kan även ha rätt till tilläggslån och merkostnadslån. En termin motsvarar 20 veckors studier på heltid och du kan då räkna med att maximalt få 12 052 kr / månad.

Om du väljer att arbeta vid sidan av studierna, är det viktigt att du har koll på inkomstgränsen (fribeloppet). Läs mer om detta här.

 

 

 

När blir jag återbetalningsskyldig?

Du börjar betala tillbaka tidigast sex månader efter det att du senast hade studiestöd. Om du har ditt senaste studiestöd under en vårtermin, börjar du betala tillbaka redan efter nästa årsskifte. Har du däremot studiestöd under en hösttermin, dröjer det ytterligare ett år innan du börjar betala. Om du redan börjat betala tillbaka och sedan studerar med studiestöd igen, börjar du betala tillbaka på nytt direkt när du har avslutat de nya studierna.

Normalt betalar du på ditt lån fyra gånger per år. Du har möjlighet att dela upp din betalning på mellan ett och tolv betalningstillfällen. Lånet betalas av på 25år eller till personen fyllt 60år.

När kommer pengarna?

Du är berättigad till din ersättning när:

  • Du skickat in din ansökan
  • CSN fattat ett beslut om att du får studiemedel
  • Skolan rapporterat att du börjat läsa
  • Du skickat in en studieförsäkran.

Pengarna betalas ut i förskott för fyra veckor i taget. Den första utbetalningen för terminen sker i samband med att du börjar studera. Denna utbetalning kan gälla mellan en och sex veckor. De följande utbetalningarna får du kring den 25:e varje månad.

Studentekonomin

Sveriges förenade studentkårer, SFS, och SSCO (Stocholms studentbudget) har utgått från den riksnorm som Socialstyrelsen använder sig av för socialbidrag till en vuxen ensamstående människa när de gjort en sammanställning av budget för studerande. Till detta har de lagt kostnader för boende och el, resor till och från högskolan, kurslitteratur och tandvård. Det finns även en post för oförutsedda nödvändiga kostnader som är tänkt att sparas till nödfallssituationer. Exempel på sådana är läkarvård, besök hos gynekolog, eventuella lagningar i tänderna, akuta resor och så vidare. Budgeten är utan tvekan en överlevnadsbudget satt utifrån svensk skälig levnadsnivå.

Syftet med studiemedel är att det ska täcka nödvändiga kostnader under studietiden. En student ska kunna försörja sig via sitt studiebidrag enbart eftersom heltidsstudier likställs med förvärvsarbete i den bemärkelsen att den upptar lika mycket tid.

Medier:


Kostnad för bredband, fast telefoni, tv-licens och dagstidning m.m.* (I SFS uträkning ingår antingen fast eller mobil telefoni i denna post)

I beräkningarna från Konsumentverket förutsätts att du inte har några funktionsnedsättningar eller sjukdomar som innebär extra utgifter för till exempel hjälpmedel eller mediciner. Observera att inte alla hushållskostnader ingår i beräkningarna. Kostnader som inte ingår är till exempel för resor, hälso- och sjukvård, glasögon, presenter, semester, kalas, alkohol, tobak och spel.