Studerande med barn

pexels-liza-summer-6348134 (1)

Studiemedel samtidigt som föräldrapenning?

Ja, Studiemedel är möjligt att få för samma tid som du får föräldrapenning. Föräldrapenning räknas som inkomst och därför gäller reglerna för fribelopp. Mer information här.

Föräldrapenning samtidigt som studiemedel?

Det är inte säkert att du kan få föräldrapenning samtidigt som du studerar, detta bör du alltid kontrollera med Försäkringskassan.

Föräldrapenning

Föräldrapenning får föräldrar som ett ekonomiskt stöd när de vårdar barn.
Hel föräldrapenning kan i regel inte betalas ut om du deltar i bundna heltidsstudier. I likhet med andra föräldrar ska den studerande föräldern ha hand om sitt barn för att ha en egen rätt till föräldrapenning.
Kontakta Försäkringskassans Kundcenter för att reda ut vad som gäller för dig.

Har du rätt till föräldrapenning betalas den vanligtvis ut enligt den sjukpenninggrundande inkomst, SGI som du hade INNAN du började studera. Om studierna är förlagda så att föräldern ändå kan anses uppfylla vårdnadskravet kan föräldrapenning betalas ut.

Det finns tillfällen när föräldern har rätt till föräldrapenning trots att man inte vårdar barnet:

under en period före barnets födelse (gäller för mamman)
under en period efter barnets födelse (gäller för mamman)
vid föräldrautbildning
vid sjukhusvistelse

Räkna ut din föräldrapenning här.
Skicka efter ett kort och spara pengar med Babycard.se (Babyland rabattkod – 10%).

VAB (Vård av barn)

Normalt sett har man inte rätt att vara hemma för VAB, när man studerar. Men du kan ha rätt att behålla studiemedel under ledigheten – CSN informerar om det här.

Har man ett arbete vid sidan av studierna och måste vara hemma från det för att ta hand om ett sjukt barn har man rätt att vara hemma för VAB och få ersättning för det.