Kategori: Examen

maj 03
Begrepp för examensarbete och uppsats

Begrepp för examensarbete och uppsats A-uppsats Tidigare har det varit vanligt att…

maj 03
Examensarbete

Examensarbete Viktiga egenskaper i den akademiska världen är nyfikenhet, självständigt…

maj 03
Förberedelser och planering

Planera ditt examensarbete i god tid. Som student förväntas du föra kontakten med din…

maj 02
Jobb på institution & Företag

Jobb på institution & Företag Exjobb på din institution eller ute på ett företag  …

maj 02
Utöver rapportskrivningen

Utöver rapportskrivningen Utöver rapportskrivning informera dig vilka procedurer och…

maj 02
Rapportskrivning

Rapportskrivning Rapport Examensarbetet skall sammanställas i en rapport. Kom igång…

maj 02
Forskningsarbete olika typer och former

Forskningsarbete olika typer och former Vad som är en lämplig form för ditt…

maj 02
Examensarbete

Examensarbete Examensarbetets syfte är att visa att studenten kan… …tillämpa…